Muc Luc Gia Trang CTTDVN
Vietnamese Martyr
 
*Bài Thỉnh Cầu Của ĐHY Palazzini
*Bài Giảng Của Đức Giáo Hoàng
*Hình Ảnh Ngày Phong Thánh
*Video Phong Thánh
*Dư Luận Về Ngày Phong Thánh

E-mail:
cttdvn@nolaviet.com

Cau Xin LÍ Phong Hi‹n Thánh
 
DGH

Lời Nguyện Nhập Lễ

Anh chị em thân mến, hôm nay Giáo Hội lữ hành trên trần thế tôn vinh Chúa và biểu lộ ơn gọi nên thánh của mình khi ghi vào sổ bộ vô tận cách Thánh tên 117 vị Tử Đạo Tại Việt Nam, tuy con số này chỉ tượng trưng một phần nhỏ giữa đám đông lớn lao những anh chị em đã đổ máu ra để minh chứng Đức Tin vào Chúa Kitô và Giáo Hội tại miền Viễn Đông, một Giáo Hội rất thân yêu nơi con tim của chúng ta.

Gương các vị thánh này mời gọi chúng ta giờ đây kiểm điểm lại Đức Tin và tinh yêu của mình đối với Chúa Kitô và với Giáo Hội của Ngài để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.

Muc LucGia Trang CTTDVNGia Trang CTTDVN