Muc Luc Gia Trang CTTDVN
Vietnamese Martyr
 
*Bài Thỉnh Cầu Của ĐHY Palazzini
*Bài Giảng Của Đức Giáo Hoàng
*Hình Ảnh Ngày Phong Thánh
*Video Phong Thánh
*Dư Luận Về Ngày Phong Thánh
 
*Danh Sách 117 Thánh Việt Nam

E-mail:
cttdvn@nolaviet.com

Phong Thanh
Cau Xin Lời Thỉnh Cầu Lên Đức Thánh Cha
ĐHY Palazzini - Bộ Trướng Bộ Phong Thánh

Kính thưa Đức Thánh Cha,

Giáo Hội là Mẹ xin Đức Thánh Cha ghi tên cho Chân Phước Anrê Dũng Lạc Linh Mục, Tôma Thiện và Emmanuel Lê Phụng Giáo dân, Hiêrônimô Hermozilla và Valentinô Berrio Ochoa hai Giám Mục Dòng Đa Minh, và sáu Giám Mục khác, Thêophan Venard Linh Mục Hội Thừa Sai Paris và 105 bạn Tử Đạo Việt Nam vào sổ bộ các Thánh và được các Giáo Hữu kêu cầu dưới danh hiệu Hiển Thánh.

Kính thưa Đức Thánh Cha,

Trên mãnh đất đã gieo nhiều hạt giống đẫm máu, mãnh đất đó càng phát sinh nhiều vị Tử Đạo, và rồi hạt giống đó sẽ kết thành mùa lúa vàng của Giáo Hội. Các thánh Tử Đạo chết đi càng là chứng nhân cho Chúa Kitô hơn là lúc còn bình sinh. Ngày nay các Ngài vẫn còn đang nói, vẫn còng giảng thuyết. "Miệng lưỡi tuy in bặt, nhưng bao nhiêu sự việc còng vang dội sâu xa". Lời suy niệm trên đây của Thánh Augustinô đã áp dụng trong niên lịch phụng vụ ngày 19-6 lễ kính thánh Gervatiô và Prôtasiơ Tử Đạo thành Milan, hôm nay có thể trưng lại vì rất thích hợp với niên hiệu và lễ nghi tôn vinh 117 vị Thánh khác cùng là huynh đệ trong Đức Tin và trong tử nạn, trước đây suốt thời gian từ 1745 đến 1862 đã hy sinh mạng sống trong vùng Đông Nam Á Châu, hồi đó gọi là Tonkin, Anmam và Cochincina.

Máu các Ngài cũng như máu của từng ngàn anh em khác hôm nay đã kết thành mùa lúc vàn cho Giáo Hội Việt Nam. Là cha mẹ trong Đức Tin, 8 vị Giám Mục Tây Ban Nha và Pháp đã sinh cách vị khác trong Chúa Kitô y như lời Thánh Kinh, đã là chứng nhân xứng đáng cho lời mình giảng bằng khổ hình, bằng Thập Giá và theo chân Chúa Kitô, Vị Chăn Chiên tối cao nhân từ, các Ngài thật là gương mẫu cho đàn chiên.

Năm chục Linh Mục, 13 Âu Châu, 37 Việt Nam cùng đứng trong hàng ngũ mục vụ rao giảng lời Chúa và cùng chịu xiềng xích lao tù, đã lấy xương máu để hoàn tất nhiệm vụ, thực thi các bí tích, đúng là những cộng tác viên của hàng Giám Mục, tức là những người phân phát máu Con Chiên vô tội, chính là Máu đã thánh hoá bản thân các Ngài.

Con số 59 Giáo dân thuộc nhiều tầng lớp xã hội, hầu hết là những gia trưởng, một số là Thầy Giảng Giáo Lý hồi xưa trong các gia đình, các cộng đoàn, đã sống chu đáo, đã là nhân chứng cho các bí tích thanh tẩy bằng nước, bằng Thánh Linh và bằng lửa.

Kính thưa Đức Thánh Cha, con số 117 vị này sắp được Đức Thánh Cha quyết nghị đưa lên hàng danh dự và được tôn phong lên phẩm hàm các Thánh Tử Đạo vẫn đÜ®c toàn thể Giáo Hội tôn kính, với các Ngài cũng như con cháu các Ngài, giờ đây văng vẳng dội lại lời Thánh Phêrô khuyên nhủ: "Nếu ai trong anh em phải chịu khổ hình vì mình là Kitô hữu thì đừng có xấu hổ thẹn thùng nhưng phải hiên ngang tôn vinh Thiên Chúa vì danh hiệu đó".

Trong công trường linh thiêng này, bên cạnh mồ vị tiên chủ các Thánh Tông Đồ, hiện đang có mặt gần 10 ngàn Giáo Dân Việt Nam từ khắp năm châu bốn bể tập trung tại đây, họ ngước mắt và trong tay như đang cầm ngành thiên tuế, họ nhìn lên các vị đồng hương tổ tiên sắp đón nhận vòng hoa chiến thắng dành cho các vĩ nhân anh tài. Chung quanh họ còn 10 ngàn Giáo Dân Tây Ban Nha và 5 ngàn Giáo Dân Pháp. Tất cả là anh em kết nghĩa trong Chúa Kitô, cũng như hai Quốc Gia này là anh em của những vị Thừa Sai hồi xưa đã mang danh Chúa Giêsu có thần lực cứu rỗi nhân loại ra giảng trên khắp lãnh thổ xa xăm Việt Nam. Trong số đó còn có những người con của Thánh Đa Minh: 34 vị tổng số là người Tây Ban Nha và Việt Nam hồi xưa đã nhập Dòng anh em Thuyết Giáo theo đúng danh xưng của họ. Trong số đó, còn có 10 thành viên của Hội Thừa Sai Ba lê trên những địa hạt hồi xưa được trao phó cho hai Hồi Đồng Thừa Sai nói trên.

Từ năm 1960 đã thành lập 25 Giáo Phận. Số người Công Giáo hiện nay xấp xỉ 6 triệu Giáo dân. Tất cả cộng đoàn này trong cũng như ngoài nước đang tiến bước hùng mạnh, phấn khởi. Họ sát cánh trên đường đi về tổ quốc trường sinh vĩnh cửu, là vì họ xác tín vào lời Thánh Phaolô: "Từ nay được cả khối chứng nhân như thế nâng đỡ, họ kiên trì chấp nhận cuộc thi đua đã khởi xướng. Từ nay nhìn lên Chúa Giêsu, vị tiên phong ban phát Đức Tin, cũng là vị hướng đạo đưa tới Đức Tin hoàn hảo, thay vì hưởng niềm hân hoan vẫn còn có, Ngài đã giang tay ôm lấy Thập Giá, và hiện giờ đang ngự bên hữu ngôi toà Thiên Chúa".

Muc LucGia Trang CTTDVNGia Trang CTTDVN