Muc Luc Gia Trang CTTDVN
Vietnamese Martyr
 
Lich Su
 
* Đôi Dòng Lịch Sử Của Giáo Hội Việt Nam
*Thời Kÿ Bách Hại Công Giáo
*Những Sắc Chỉ Cấm Đạo
*Những Lý Do Đạo Chúa Bị Bách Hại
*Những Hình Khổ Người Công Giáo Phải Chịu
 
Van Dong
 
*Thỉnh Nguyện Thơ Của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
*Thỉnh Nguyện Thơ Của Hội Đồng Giám Mục Tây Ban Nha
*Thỉnh Nguyện Thơ Của Hội Đồng Giám Mục Pháp
*Thỉnh Nguyện Thơ Của Hội Đồng Giám Mục Phi Luật Tân
*Thỉnh Nguyện Thơ Của Dòng Đa Minh (Dòng Thuyết Giáo)
*Thỉnh Nguyện Thơ Của Hội Thừa Sai Pháp
 
Ton Vinh
 
*Thể Thức Để Được Tôn Vinh Chân Phước Tử Đạo
*Tiến Trình Việc Tôn Phong Chân Phước Tử Đạo
*Các Lần Tôn Phong Chân Phước Tử Đạo Việt Nam
*Các Văn Kiện Lịch Sử

E-mail:
cttdvn@nolaviet.com

Con Duong Vinh Quang
Điện Văn Của Đức Hồng Y Casaroli

Sáng ngày 23-6-1987
Kính gửi Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn
Tổng Giám Mục Hà Nội
Chủ Tịch Hồi Đồng Giám Mục Việt Nam
40 Phố Nhà Chung, Hà Nội.

CTTDVN
Cảnh các Thánh Phêrô Khoan
Pherô Hiếu, Gian B. Thành bị xử trảm
Tôi trân trọng báo tin cho Đức Hồng Y biết là trong buổi họp Cơ Mật Viện sáng hôm qua, 22 tháng 6 năm 1987, Đức Thánh Cha đã nghị quyết việc Phong Thánh cho các Chân Phước Tử Đạo Việt Nam. Ngày lễ long trọng Phong Thánh sẽ cử hành nội trong tháng sáu năm tới vào một nhật kÿ sẽ định sau. Xác tín rằng nghị quyết trên đây có mức quan trọng đối với Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam, tôi đến chia sẻ với Đức Hồng Y niềm hân hoan thiêng liêng, cũng như hợp ý trong đại lễ Tạ Ơn thế nào cũng tổ chức ghi ân Thiên Chúa, Đấng ban phát mọi ơn lành. Hồng ân đặc biệt hôm nay chắc chắn sẽ làm nguồn khích lệ mỗi người cố gắng làm chứng nhân sống đời Đức Tin và Bác Ái trong xã hội Việt Nam. Rất hy vọng rồi ra một số đông đảo Giám Mục, Linh mục và Giáo dân có thể tới tham dự lễ nghi Phong Thánh. Tôi xin gửi lại Đức Hồng Y sự đảm bảo những cảm tình huynh đệ chân thành trong Chúa Kitô.

Ký tên: Agostino Hồng Y Casaroli
Quốc Vụ Khanh

Điện Văn Của Đức Hồng Y Trịnh Văn Căn

Kính gửi Đức Hồng Y Casaroli
Quốc Vụ Khanh
Điện Vatican

Lúc nhận được điện văn Đức Hồng Y toàn thể Giáo Hội Việt Nam ăn mừng khi nghe tin Đức Thánh Cha nhị quyết phong Hiển Thánh cho các Chân Phước Tử Đạo Việt Nam. Giáo Hội chúng con dâng lời thành kính cảm tạ sâu xa và hy vọng vó thể đến đông đảo tham dự lễ nghi. Chúng con tri ân Thiên Chúa và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha.

Xin Đức Hồng Y đệ lên Ngài lòng chúng con khăng khít trìu mến. Với Đức Hồng Y chúng con dâng lời tôn kính biết ơn và cầu chúc chân thành.

Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn
Tổng Giám Mục Hà Nội

Thỉnh Nguyện Thơ Của Cáo Thỉnh Viên

Fr. Thu
Đức Ông Trần Ngọc Thụ
Cáo Thỉnh Viên Vụ
Án Phong Thánh

Fr. Venchi
LM Innocenzo Venchi, OP
Cáo Thỉnh Viên Vụ
Án Phong Thánh

Fr. Itcaina
LM JB Itcaina, MEP
Cáo Thỉnh Viên Vụ
Án Phong Thánh
Kính đệ Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

Kính thưa Đức Cha

Chúng con ba Cáo Thỉnh Viên ký tên dưới đây, rất hân hoan được tin rằng trong buổi họp Cơ Mật Viện ngày 22-6-1987 Đức Thánh Cha đã nghị quyết Phong Thánh cho 117 vị Chân Phước Tử Đạo Việt Nam. Chúng con nhân danh các vị Bản Quyền liên hệ dâng lời tri ân Đức Thánh Cha.

Đồng thời chúng con xin ghi nhận sự kiện lễ Phong Thanh không thể giữ đúng nhật kÿ 26-6-1988, như Đức Thánh Cha đã quyết định trước đây và Căn Phòng Quốc Vụ Khanh đã thông báo cho chúng con ngày 29 tháng 5 năm nay (Văn thư số 196.245).

Trong thỉnh nguyện thơ ngày 3 tháng 4 năm nay chúng con đã đệ trình tất cả những lý do, vì thế hôm nay một lần nữa chúng con ước nguyện nếu có thể, kính xin Đức Thánh Cha chấp nhận ngày Chúa Nhật 19 tháng 6 năm 1988 như là nhật kÿ thuận lợi nhất để thực thi biến cố long trọng này.

Giáo hội Việt Nam với niềm hy vọng sâu xa mong chờ biết cố trên đây, hợp lòng với tất cả những người vì Đức Tin nơi Chúa Kitô kết nghĩa họ hàng thiêng liêng với Giáo Hội chúng con.

Kính xin Đức Thánh Cha chấp nhận những ước nguyện trên đây và chúc lành cho chúng con.

Rôma 23 tháng 6 năm 1987
Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ
Innoncenzo Venchi, OP
Gioan Bastista Itçaina, MEP

Phúc Thư Của Toà Thánh

Văn Phòng Quốc Vụ Khanh Số 196,245

Từ Điện Vatican, ngày 30 tháng 6 năm 1987
Kính gởi Đức Ông Trần Ngọc Thụ tại La Mã

Đức Ông đáng kính,

Trong văn thơ đề ngày 23 tháng 6 này Đức Ông cùng với hai Cáo Thỉnh Viên khác (DÒng Đa Minh và Hội Thừa Sai Paris) đã trình lên Đức Thánh Cha ý nguyện thay vì nhật kÿ 26 tháng 6 năm 1988 trước đây, Lễ Phong Thánh cho các Chân Phước Tử Đạo Việt Nam được cử hành vào Chúa Nhật ngày 19 cùng một tháng.

Vần đề này tôi thông báo cho Đức Ông biết, Đức Thánh Cha đã chấp thuận thỉnh nguyện thư và cho lệnh: Lễ Phong Thánh sang năm sẽ cử hành vào ngày Chúa Nhật 19 tháng 6 năm 1988.

Mượn dịp này tôi gởi Đức Ông cùng với cảm tình quí mến.

Chân thành trong Chúa,

Ký tên: Tổng Giám Mục Eduardo Martinez Samalo
Phụ tá Quốc Vụ Khanh

Tin Mừng Về Ngày Vinh Quang

Điện Tín Kính Gởi

Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Hà Nôi
Giuse Maria Trịnh Văn Căn
40 Phố Nhà Chung Hà Nội

Con rất vui mừng kính báo Đức Hồng Y tin: ngày 19 tháng 6 sang năm đã được Toà Thánh hôm nay ấn định là nhật kÿ chính xác để cử hành lễ Phong Thánh các Chân Phước Việt Nam.

Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ.

 


Gia Trang CTTDVNGia Trang CTTDVN