Muc Luc Gia Trang CTTDVN
Vietnamese Martyr
 
Lich Su
 
* Đôi Dòng Lịch Sử Của Giáo Hội Việt Nam
*Thời Kÿ Bách Hại Công Giáo
*Những Sắc Chỉ Cấm Đạo
*Những Lý Do Đạo Chúa Bị Bách Hại
*Những Hình Khổ Người Công Giáo Phải Chịu
 
Van Dong
 
*Thỉnh Nguyện Thơ Của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
*Thỉnh Nguyện Thơ Của Hội Đồng Giám Mục Tây Ban Nha
*Thỉnh Nguyện Thơ Của Hội Đồng Giám Mục Pháp
*Thỉnh Nguyện Thơ Của Hội Đồng Giám Mục Phi Luật Tân
*Thỉnh Nguyện Thơ Của Dòng Đa Minh (Dòng Thuyết Giáo)
*Thỉnh Nguyện Thơ Của Hội Thừa Sai Pháp
 
Ton Vinh
 
*Thể Thức Để Được Tôn Vinh Chân Phước Tử Đạo
*Tiến Trình Việc Tôn Phong Chân Phước Tử Đạo
*Các Lần Tôn Phong Chân Phước Tử Đạo Việt Nam
*Các Văn Kiện Lịch Sử

E-mail:
cttdvn@nolaviet.com

Con Duong Vinh Quang
Tiến Trình Việc Tôn Phong Chân Phước Tử Đạo

Trước khi lên tới bậc Chân Phước, các vị Tử Đạo Đáng Kính Việt Nam trải qua một thời gian khá lâu, trên dưới 60 năm vì nhiều giai đoạn thủ tục:

Đầu tiên là bản cáo, rồi thu gọn trong bản toát yếu, để đúc kết thành bản tường trình.

Tất cả những tin tức, tài liệu in thành tập đệ lên Tòa Thánh ngày 28-3-1867 kèm theo bản Thỉnh Nguyện Thư của Giám Mục lên hệ. Vì hoàn cảnh xa cách giữa Âu Á và liên lạc mất lâu thời giờ, các Giám mục từ Việt Nam ủy thác công việc cho hai Cáo Thỉnh Viên của hai Hội Dòng có mặt tại Rôma: Dòng Đa Minh đề cử cha Vinh Sơn Aquarone, OP, và sau đó cha Maurô Kaiser, OP. Hội Thừa Sai Paris ủy thác Linh mục Luis Pallard, và sau đó Lm Rouseille. Bộ Phong Thánh thừa lệnh Đức Giáo Hoàng nghiên cứu hai tập hồ sơ (đợt I năm 1839 và đợt II năm 1867); rồi bằng một văn kiện uỷ nhiệm thơ, Tòa Thánh năm 1879, gia hai tập hồ sơ đó cho các Giám mục địa phương bên Việt Nam, ủy thác cho các ngài quyền thành lập tại chổ tòa án điều tra chính thức.

Vị chủ tịch tòa án này có nhiệm vụ điều tra, tức là đi hỏi các chứng nhân đã sống và quen biết các vị Tử Đạo, hỏi về thân thế, gia đình các Ngài, về các gia đoạn đời sống, về các chu toàn nghĩa vụ đã được trao phó, về thái độ đã minh chứng trong các cuộc bách hại, về cái chết anh dũng đã kết liễu cuộc đời...

Từ lúc thành lập toà án điều tra, Đức Giám mục địa phương có quyền đặt ra hay là châu phê những bản kinh đã được soạn thảo, để qua lời cậu nguyện của các vị Tử Đạo xin Thiên Chúa biểu lộ thánh ý Ngài bằng một phép lạ: nhân đấy người trần gian sẽ nhận ra vị Tử Đạo có thật là khí cụ Chúng dùng để làm vinh danh Ngài và củng cố Đạo Thánh, như Phaolô hồi xưa đã là chứng tá cụ thể: "Tôi vui lòng chịu mọi đau khổ, sỉ nhục, gian lao, bắt bớ, cơ cực vì Chúa Kitô, bởi vì khi tôi yếu đuối lại là chính lúc tôi được dũng mạnh." (2 Cor 12, 9-10).

Các toà án điều tra làm việc liên tục trong thời gian 6 đến 15 năm trời (1879-1894) tùy địa phương. Và kết qủa thật là đồ sộ lớn lao. Hồi Thừa Sai Paris đã thu thập 16 pho sách (13 của Việt Nam và 3 của Trung Hoa). Dòng Đa Minh có trên 20 cuốn. Hai Hội Thừa Dòng đã cử nhân viên đi về khắp các Họ Đạo trên cả ba miền Bắc Trung Nam Việ Nam thu lượm những bằng chứng và di tích. Sau đó các tập tài liệu dầy cộm này được đúc kết bằng La ngữ rồi gởi về La Mã trong thời gian từ 1885 đến 1894, và được Bộ Phong Thánh kết thúc vào năm 1897.

Đã bao nhiều lần những tập hồ sơ đó được nghiên cứu, soạn thảo, bổ khuyết, ấn loát, v.v... Trong đó không những còn ghi nhận danh sánch các vị Tử Đạo, đời sống các Ngài được thu gọn, mà còn ghi nhận cả danh sách từng trăm từng ngàn những chứng tá đã được hỏi ý kiến. Công việc vĩ đại này không thể thực hiện lần thứ hai, vì tất cả những chứng nhân nay đã trở thành người thiên cổ, vào bao nhiêu di tích lịch sử khác đã bị phá hủy vì chiến tranh, hay vì những biến cố của thời đại!


Gia Trang CTTDVNGia Trang CTTDVN