Muc Luc Gia Trang CTTDVN
Vietnamese Martyr
 
Lich Su
 
* Đôi Dòng Lịch Sử Của Giáo Hội Việt Nam
*Thời Kÿ Bách Hại Công Giáo
*Những Sắc Chỉ Cấm Đạo
*Những Lý Do Đạo Chúa Bị Bách Hại
*Những Hình Khổ Người Công Giáo Phải Chịu
 
Van Dong
 
*Thỉnh Nguyện Thơ Của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
*Thỉnh Nguyện Thơ Của Hội Đồng Giám Mục Tây Ban Nha
*Thỉnh Nguyện Thơ Của Hội Đồng Giám Mục Pháp
*Thỉnh Nguyện Thơ Của Hội Đồng Giám Mục Phi Luật Tân
*Thỉnh Nguyện Thơ Của Dòng Đa Minh (Dòng Thuyết Giáo)
*Thỉnh Nguyện Thơ Của Hội Thừa Sai Pháp
 
Ton Vinh
 
*Thể Thức Để Được Tôn Vinh Chân Phước Tử Đạo
*Tiến Trình Việc Tôn Phong Chân Phước Tử Đạo
*Các Lần Tôn Phong Chân Phước Tử Đạo Việt Nam
*Các Văn Kiện Lịch Sử

E-mail:
cttdvn@nolaviet.com

Con Duong Vinh Quang
Những Lý Do Đạo Chúa Bị Bách Hại

Nhà viết sử thân cộng Lê Thành Khôi cho rằng: "Các vua Việt Nam cấm đạo không phải vì cuồng tín, nhưng vì các ông muốn bảo tồn nền thống nhất quốc gia về tinh thần và chính trị? Việc người Công Giáo không thờ cúng tổ tiên làm thương tổn đến nền thống nhất tinh thần ấy... Các Thừa Sai đã khuyến khích các giáo hữu tân tòng đứng lên chống chính quyền để lập nên một chính phủ phò Công Giáo". Nói như vậy, ông Khôi đã tỏ ra chưa nghiên cứu kỹ về Giáo Lý đạo Công Giáo, ông cũng không có một phán đoán khách quan để hướng dẫn độc giả.

Trong mười Giới Răn, có giới răn thứ bốn buộc thảo kính cha mẹ. Thảo kính có nghĩa là yêu mến, vâng lời và giúp đỡ cha mẹ lúc còn sống, cả khi các ngài đã qua đời, cũng có thể giúp đỡ qua lời cầu nguyện, qua lễ Misa, nhưng họ chỉ thờ một Chúa. Có thừa Sai nào khuyến khích giáo hữu chống chính phủ? - Câu trả lời tuyệt đối là không.

1. Vì cuồng tín:

Linh Mục Phan Phát Huồn sau khi trình bày những lý do tại sao các vua Việt Nam đã cấm đạo Công Giáo, đã kết luận: "Vĩ cuồng tín mà các vua chúa Việt Nam đã hạ dụ bắt Đạo. Sự cuồng tín đã thúc đẩy các ông chém giết người Công Giáo".

2. Vì sợ mất ảnh hưởng:

Khi thấy các Linh Mục thuyết phục được nhiều người nhập đạo Công Giáo, các nhà sư, các thầy cúng mất tín đồ, mất ảnh hưởng liền bắt đầu vu cáo là các linh mục Thừa Sai là những tay phù thuỷ chiêu mộ người làm nô lệ cho các vua Bồ Đào Nha".

3. Vì các bà vợ lẽ sợ mất chồng:

Vì Giáo Lý Công Giáo dạy "nhất phu nhất phụ". Chúng ta nghe cha Đắc Lộ nói: "Cơn giông bão đầu tiên đã nổi lên cũng từ một lý do đưa đến sự rối loạn trong trần gian thời khởi thuỷ, đó là các bà vợ bị các ông chồng Kitô hữu mới loại bỏ để chỉ giữ lại một, các bà bị loại bỏ này đã kêu gào làm toàn thể vương quốc bị rung động.

4. Vì dị đoan:

Khi gặp trời hạn hán, các nhà sư đổ tội cho tại các tín đồ Cố Đạo giảng đạo lạc nên Thần Phật giận không ban mưa. Năm 1617, lệnh đầu tiên trục xuất các vị Thừa Sai vì lý do này. Họ cũng xin cấm Giáo hữu đeo ảnh tượng ra ngoài kẻo "người chết trên Thập Tự chọc giận tổ tiên".

5. Vì ghen ghét và đố kị:

Đây là lý do quan trọng nhất thuộc về phạm vi tư tưởng, học thuật, định chế văn hoá tinh thần và kể cả cơ cấu quốc gia ở thượng tầng.

Theo Khổng Giáo với quan niệm triệt để tôn quân thì Vua là "thế thiên hành đạo", Vua thừa mệnh trời trị dân. Chỉ Vua mới có quyền tế trời ở đàn Nam Giao. Vua là vị "Giáo chủ Thượng Phẩm", vua mới có quyền phong thần cà kể cả quyền phá huỷ Chùa, Đình, Đền. Đẳng cấp Nho Sĩ là đẳng cấp lãnh đạo tinh thần và là đẳng cấp triệt để thờ Vua. Tế Nam Giao ở Triều Đình, tế thần ở thôn xã và cúng tổ tiên ôang bà đã thành định chế của nghi lễ. Đó là lý do khiến Vua, Triều đình và đẳng cấp Nho Sĩ coi Công Giáo là Tả Đạo "mê hoặc lòng người" khi rao giảng về đời sau và cho rằng xúi bẩy thần dân của Vua "sao lãng bổn phận Vua tôi, cha con, cợ chồng".

6. Vì lý do chính trị:

Các quan sợ người Công Giáo tăng số và có tổ chức sẽ trở thành lực lượng chiếm chính quyền, hoặc giúp thực dân chiếm chính quyền khi có biến.

7. Vì tham tiền:

Các quan địa phương doạ bắt các Thừa Sai, Giáo hữu để nhận những món tiền chuộc, hoặc phần thưởng của triều đình và được phong chức. "Ai bắt được Đạo Trưởng Tây Dương sẽ được thưởng 3 trăm lạng bạc và thăng quan chức" (Tự Đức tháng 8-1859). Nơi nào không có tiền bạc đút lót đã bị bắt bớ chém giết nhiều hơn.

 


Gia Trang CTTDVNGia Trang CTTDVN