Muc Luc Gia Trang CTTDVN
Vietnamese Martyr
 
Lich Su
 
* Đôi Dòng Lịch Sử Của Giáo Hội Việt Nam
*Thời Kÿ Bách Hại Công Giáo
*Những Sắc Chỉ Cấm Đạo
*Những Lý Do Đạo Chúa Bị Bách Hại
*Những Hình Khổ Người Công Giáo Phải Chịu
 
Van Dong
 
*Thỉnh Nguyện Thơ Của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
*Thỉnh Nguyện Thơ Của Hội Đồng Giám Mục Tây Ban Nha
*Thỉnh Nguyện Thơ Của Hội Đồng Giám Mục Pháp
*Thỉnh Nguyện Thơ Của Hội Đồng Giám Mục Phi Luật Tân
*Thỉnh Nguyện Thơ Của Dòng Đa Minh (Dòng Thuyết Giáo)
*Thỉnh Nguyện Thơ Của Hội Thừa Sai Pháp
 
Ton Vinh
 
*Thể Thức Để Được Tôn Vinh Chân Phước Tử Đạo
*Tiến Trình Việc Tôn Phong Chân Phước Tử Đạo
*Các Lần Tôn Phong Chân Phước Tử Đạo Việt Nam
*Các Văn Kiện Lịch Sử

E-mail:
cttdvn@nolaviet.com

Con Duong Vinh Quang
Thỉnh Nguyện Thơ Của Hội Thừa Sai Paris

Ngày 2 tháng 2 nỉm 1986

Kính đệ Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Kính thưa Đức Thánh Cha,

Hội Thừa Sai Paris liên kết với Giáo Hội Việt Nam bằng nhiều giây liên lạc đặc biệt. Ngay từ khi Thánh Bộ Truyền Giao, thế kỷ XVII, bổ nhiệm những Giám Mục đầu tiên cho đến năm 1975, khi các Linh mục Thừa Sai ngoại quốc sau cùng phải ra đi khỏi Việt Nam. Hội Thừa Sai vẫn hoạt động để xây dựng và phát triển Giáo Hội địa phương. Trong những cuộc bách hại khủng khiếp nhất giữa thế kỷ XIX, từng chục thành viên Hội Thừa Sai đã là chứng nhân bằng cách chết vì Đạo cùng một lúc với từng trăm từng ngàn người Việt Nam đã cùng hy sinh vì tín ngưỡng.

Một số các Tử Đạo Việt Nam và Pháp đã được phong lên bậc Chân Phước trong năm 1900 và 1909. Trong số này, người Pháp có 10 vị Thừa Sai của bản Hội và Chân Phước Théphane Venard là vị thời danh nhất.

Giáo Hội Việt Nam ngày nay một lần nữa đang phải đương đầu với một tình thế rất khó khăn. Do đó con thiển nghĩ trong hoàn cảnh hiện tại sự kiện tôn phong lên bậc Hiển Thánh các Chân Phước Tử Đạo mà xưa nay các tín hữu Việt Nam vẫn tưởng niệm như những bậc thần thánh bảo trợ trên trời sẽ là một an ủi lớn lao cho họ. Đồng thời cũng là một khích lệ cho các thành viên của Hội Thừa Sai, nhất là cổ võ lớp người thanh niên đang ôm hoài bão được phục vụ Giáo Hội trong khuôn khổ một tổ chức truyền giáo họ sẽ hân hoan nhận thấy công việc các vị Thừa Sai theo chân Chúa Kitô đã hy sinh mạng sống mình tại Việt Nam ngày nay được tuyên dương long trọng.

Chíng vì để làm vinh danh Thiên Chúa và cầu xin Ngài ban cho các tín hữu Việt Nam càng tăng thêm lòng tin, cậy, kính, mến, và ban cho các vị truyền giáo của Hội Thừa Sai thêm hăng say nhiệt thành, con tới hôm nay để kính xin Đức Thánh Cha ghi nhận các Chân Phước Tử Đạo Việt Nam vào sổ các bậc Hiển Thánh thực thụ theo đúng ý nghĩa mà giáo quyền đã quy định. Đây là nguyện vọng cá nhân con hợp cùng nguyện vọng của tất cả rất nhiều người đang cầu mong cho những chứng nhân vì tín ngưỡng này được phong Hiển Thánh và được nêu cao làm mô phạm cho cộng đoàn tín hữu thời nay.

Với niềm hy vọng Đức Thánh Cha sẽ chiếu cố chấp nhận đơn thỉnh nguyện nói trên, con kính xin Đức Thánh Cha nhận nơi đây lòng thành kính và những cảm tình quý mến.

Ký tên: Linh mục Jean Paul Bayzelon,
Bề Trên Tổng Quyền


Gia Trang CTTDVNGia Trang CTTDVN