Muc Luc Gia Trang CTTDVN
Vietnamese Martyr
 
Lich Su
 
* Đôi Dòng Lịch Sử Của Giáo Hội Việt Nam
*Thời Kÿ Bách Hại Công Giáo
*Những Sắc Chỉ Cấm Đạo
*Những Lý Do Đạo Chúa Bị Bách Hại
*Những Hình Khổ Người Công Giáo Phải Chịu
 
Van Dong
 
*Thỉnh Nguyện Thơ Của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
*Thỉnh Nguyện Thơ Của Hội Đồng Giám Mục Tây Ban Nha
*Thỉnh Nguyện Thơ Của Hội Đồng Giám Mục Pháp
*Thỉnh Nguyện Thơ Của Hội Đồng Giám Mục Phi Luật Tân
*Thỉnh Nguyện Thơ Của Dòng Đa Minh (Dòng Thuyết Giáo)
*Thỉnh Nguyện Thơ Của Hội Thừa Sai Pháp
 
Ton Vinh
 
*Thể Thức Để Được Tôn Vinh Chân Phước Tử Đạo
*Tiến Trình Việc Tôn Phong Chân Phước Tử Đạo
*Các Lần Tôn Phong Chân Phước Tử Đạo Việt Nam
*Các Văn Kiện Lịch Sử

E-mail:
cttdvn@nolaviet.com

Con Duong Vinh Quang
Thỉnh Nguyện Thơ Của Hội Đồng Giám Mục Tây Ban Nha

Kính thưa Đức Thánh Cha,

Là Gabino Diaz Merchan, Tổng Giám Mục Oviedo, Chủ Tịch Hi Đồng Giám Mục Tây Ban Nha, khiêm tốn quì dưới chân Đức Thánh Cha,

Nhân danh Hội Đồng Giám Mục Tây Ban Nha kính xin Đức Thánh Cha ban lệnh xúc tiến án Phong Thánh cho các Chân Phước Tử Đạo Việt Nam.

Trong danh sách các Chân Phước Tử Đạo nói trên có 6 Giám Mục và 5 Linh mục xuất xứ từ Tây Ban Nha hồi xưa đã bỏ quê hương, lên đường truyền Đạo trên đất Việt Nam hiện tại và cùng với các bạn đồng nhiệo đã đổ máu nhuộm tưới hạt giống Tin Mừng.

Tôn phong lên bậc Hiển Thánh những vị Tử Đạo này chắc chắn sẽ là một khích lệ cho những người Công Giáo Tây Ban Nha đi truyền Đạo và mở rộng nước Chúa, họ minh chứng ý nghĩa phục vụ và tinh thần đoàn kết với hết mọi người, nhất là với những ai khó nghèo, đúng với những gì Hội Đồng Giám Mục Tây Ban Nha đã tuyên bố trong văn kiện "Những chứng nhân cho Chúa hằng sống", cũng như đúng với bản kết thúc cuộc Đại Hội mới đây về đề tài "Vấn đề truyền giáo với người thời nay".

Đàng khác việc tôn phong các Chân Phước Tử Đạo Việt Nam lên bậc Hiển Thánh còn là bằng chứng nói lên Đức Tin sâu xa của Giáo Hội địa phương hiện nay đang bị thử thách như hồi các Tử Đạo thời xưa, hơn nữa còn là phương tiện chấn hưng và tăng cường Đức Tin sắt đá nữa.

Vì những lý do nói trên, Văn Phòng Tổng Thơ Ký Hội Đồng Giám Mục đã có văn thư thỉnh ý các Giám Mục thành viên để xin các Ngài nếu đồng ý sẽ ký tên chấp nhận bức thỉnh thư này. Cho tới nay tất cả 76 vị đã gửi chữ ký.

Do đó, con ký tên dưới đây với tư cách Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Tây Ban Nha, và nhân danh Hội Đồng, kính đệ lên bức thỉnh nguyện này. Mục đích là trân trọng xin Đức Thánh Cha lệnh xúc tiến hồ sơ Phong Thánh cho các Chân Phước Tử Đạo Việt Nam.

Làm tại Madrid, ngày 19 tháng 6 năm 1986.

Ký tên: Gabino,
Tổng Giám Mục Tây Ban Nha


Gia Trang CTTDVNGia Trang CTTDVN