Muc Luc Gia Trang CTTDVN
Vietnamese Martyr
 
Lich Su
 
* Đôi Dòng Lịch Sử Của Giáo Hội Việt Nam
*Thời Kÿ Bách Hại Công Giáo
*Những Sắc Chỉ Cấm Đạo
*Những Lý Do Đạo Chúa Bị Bách Hại
*Những Hình Khổ Người Công Giáo Phải Chịu
 
Van Dong
 
*Thỉnh Nguyện Thơ Của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
*Thỉnh Nguyện Thơ Của Hội Đồng Giám Mục Tây Ban Nha
*Thỉnh Nguyện Thơ Của Hội Đồng Giám Mục Pháp
*Thỉnh Nguyện Thơ Của Hội Đồng Giám Mục Phi Luật Tân
*Thỉnh Nguyện Thơ Của Dòng Đa Minh (Dòng Thuyết Giáo)
*Thỉnh Nguyện Thơ Của Hội Thừa Sai Pháp
 
Ton Vinh
 
*Thể Thức Để Được Tôn Vinh Chân Phước Tử Đạo
*Tiến Trình Việc Tôn Phong Chân Phước Tử Đạo
*Các Lần Tôn Phong Chân Phước Tử Đạo Việt Nam
*Các Văn Kiện Lịch Sử

E-mail:
cttdvn@nolaviet.com

Con Duong Vinh Quang
Thỉnh Nguyện Thơ Của Hội Đồng Giám Mục Phi Luật Tân

Văn Phòng Tổng Thư Ký
70 General Luna St. Cor Real St.
Intramuros, Manila
PO Box 3601 Manila, Philippines

Ngày 13 tháng 5 năm 1986
Kính đệ Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II
Điện Vatican

Kính thưa Đức Thánh Cha,

Hội Đổng Giám Mục Phi Luật Tân qua nguời con khiêm tốn ký tên dưới đây khẩn đệ lên Đức Thánh Cha lời thỉnh nguyện tha thiết mà chúng con xác tính là sẽ làm vinh danh Thiên Chúa, suy tôn Giáo Hội và đem sự cứu rỗi cho các linh hồn.

Chúng con hân hoan nhận được tin hàng Giám Mục Việt Nam những người anh em thân mến đệ đơn xin Đức Thánh Cha tôn phong lên bậc Hiển Thánh bằng nghi thức long trọng những vị Tôi Tớ Chúa hồi xưa Tử Đạo trong quốc gia đó và đã được Tòa Thánh nân lên hàng Chân Phước và được tôn kính trên bàn thờ.

Con số những vị Tử Đạo thuộc nhiều quốc gia nhất là Việt Nam lên tới 117 vị gồm nhiều thành phần là Giám Mục, Linh Mục, Tu sĩ, Giáo dân mmà đời sống Tử Đạo và sự kiện tôn phong Chân Phước đã kéo dài qua nhiều thời đại khác nhau suốt trong ba thế kỷ.

Tin các Giám Mục Việt Nam đệ đơn thỉnh nguyện là một tin vui mừng phấn khởi chúng con kể như là đơn thỉnh nguyện của chính chúng con. Là vì chúng con thành tâm cảm nghĩ sự tuyên dương rộng rãi những bậc đã là chứng nhân anh dũng Chúa Kitô hồi xưa trung thành với Tin Mừng của Ngài tới mức độ hy sinh mạng sống vì lòng kính mến Chúa sẽ là áp lực rung chuyển lòng Chúa nhân hậu thuơng đến xứ sở của họ trong giờ thử thách, đau thương và bách hại ngày nay. Chúng con xác tín rằng Chúa vô cùng đại lượng sẽ ban cho dân tộc Việt Nam đang chịu thống khổ được thêm kiên cường theo gương các vị tiền nhân dũng cảm của họ. Chúng con cũng kÿ vọng rồi nhờ sự bảo trợ của các Thánh Tử Đạo ánh sáng Chúa Kitô và quyền tự do của những người con Thiên Chúa không sớm thì muộn sẽ được tỏa chiếu trên toàn cỏi Việt Nam.

Sự kiện gần gũi với Việt Nam, những cuộc giao tiếp lịch sử với quốc gia thân mến này, sự hiện diện của rất nhiều người tản cư Việt Nam sống giữa chúng con càng hun đúc cho sự cảm thông với các vị Giám Mục và cộng đoàn tín hữu Viết Nam càng thêm sâu xa huynh đệ.

Ngoài ra còn một lý do quan trọng khác khiến chúng con phải hòa âm và chung lời cầu nguyện với hàng Giáo phẩm Việt Nam. Là vì một số Chân Phước Tử Dạo hồi xưa là những Linh mục thuộc Dòng Đa Minh đã đi qua ngã Phi Luật Tân để sang truyền Đạo tại Bắc Việt, có mấy vị đã sống tại đây một thời gian. Như Chân Phước Inhanxiô Delgado, Đa Minh, Henares và Giuse Fernabdez (1838) đã được Đức Thánh Cha Leô XIII tôn phong Chân Phước (Sắch chỉ Invicti Milites Christi: Những tinh binh Chúa Kitô, ngày 2-4-1900). Các Chân Phước Phanxicô Gil de Federich và Mathêu Allonsô Liciniana (1745) các Chân Phước Giacintô Castaneda và Vinh Sơn Liêm (1773) các Chân Phước Girolamô Hermosilla, Valentinô Berrio Ochoa và Phêrô Amato (1861). Tất cả những vị nói trên đã được Đức Thánh Piô X tôn phong Chân Phước (Sắc chỉ: De Catholica Ecclesia: Giáo Hội Công Giáo, Ngày 10-12-1906). Sau cùng hai Chân Phước Giuse Maria Diaz Sanjurjo và Melchior Gracia Sampedro (1857 1858) do Đức Thánh Cha Piô XII phong lên bậc Chân Phước (Sắc chỉ Albae jam ad Messem: Cánh đồng vàng, ngày 29-4-1951). Một vài vị trước đây còn là Giảng sư tại Giáo Hoàng Học Viện Thánh Tôma nữa.

Đặc biệt nhất là Chân Phước Vinh Sơn Liêm chính là người Việt Nam, đã sống ở Phi Luật Tân suốt thời thanh niên, được đào tạo tại trường thánh Gioan Latran và Đại Học Thánh Tôma, sau đó còn được ơn thiên triệu làm Linh mục ở đây, trước khi hồi hương và Tử Đạo anh dũng tại đó. Nhà trường của Ngài tại Manila, trường thánh Latran, ngày nay vẫn tôn kính Ngài và đã dựng một đài kỷ niệm tưởng nhớ vị cựu sinh viện thánh thiện này.

Vì những lý do trên đây hàng Giám mục Phi Luật Tân chúng con tha thiết xin Đức Thánh Cha chấp nhận lá thư thỉnh nguyện của các Giám mục Việt Nam và nếu là sự kiện tương xứng và chính đáng xin Đức Thánh Cha nâng các vị Tử Đạo đã được phong Chân Phước đó lên hàng danh dự Hiển Thánh, để làm sáng danh Chúa, tôn vinh các Tôi Tớ của Ngài và đem lại lợi ích cho toàn thể Giáo Hội, nhất là Giáo Hội Việt Nam.

Kính thưa Đức Thánh Cha,

Thay mặt Hội Đồng Giám Mục Phi Luật Tân với lòng trìu mến và tôn qúy.

Người con tuân phục,

Ký tên: Hồng Y Ricado Vidal
Tổng Giám Mục Giáo Phận Cebu, Chủ Tịch


Gia Trang CTTDVNGia Trang CTTDVN