Muc Luc Gia Trang CTTDVN
Vietnamese Martyr
 
Lich Su
 
* Đôi Dòng Lịch Sử Của Giáo Hội Việt Nam
*Thời Kÿ Bách Hại Công Giáo
*Những Sắc Chỉ Cấm Đạo
*Những Lý Do Đạo Chúa Bị Bách Hại
*Những Hình Khổ Người Công Giáo Phải Chịu
 
Van Dong
 
*Thỉnh Nguyện Thơ Của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
*Thỉnh Nguyện Thơ Của Hội Đồng Giám Mục Tây Ban Nha
*Thỉnh Nguyện Thơ Của Hội Đồng Giám Mục Pháp
*Thỉnh Nguyện Thơ Của Hội Đồng Giám Mục Phi Luật Tân
*Thỉnh Nguyện Thơ Của Dòng Đa Minh (Dòng Thuyết Giáo)
*Thỉnh Nguyện Thơ Của Hội Thừa Sai Pháp
 
Ton Vinh
 
*Thể Thức Để Được Tôn Vinh Chân Phước Tử Đạo
*Tiến Trình Việc Tôn Phong Chân Phước Tử Đạo
*Các Lần Tôn Phong Chân Phước Tử Đạo Việt Nam
*Các Văn Kiện Lịch Sử

E-mail:
cttdvn@nolaviet.com

Con Duong Vinh Quang
Thỉnh Nguyện Thơ Của Hội Đồng Giám Mục Pháp

106, Rue du Bac Paris
Paris 15-4-1986

Kính đệ Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Kính thưa Đức Thánh Cha,

Giáo Hội tại Pháp vẫn còn liên hệ với Giáo Hội tại Việt Nam, mặc dầu những mối liên lạc không còn nhiều như hồi xưa. Nhiều Linh mục người Pháp, nhất là trong Hội Thừa Sai Paris, đã tận hiến dời mình để đi truyền Đạo cho người dân Việt Nam. Nhiều vị đã sát cánh với rất nhiều bạn Việt Nam, đã Tử Đạo anh dũng để làm chứng cho tín ngưỡng của mình.

Một số những vị Tử Đạo Việt Nam và Pháp đã được phong lên hàng Chân Phước vào những năm 1900 và 1909.

Giữa thời buổi Giáo Hội Việt Nam đang còn phải đối phó với một hoàn cảnh rất khó khăn, sự kiện tôn phong lên bậc Hiển Thánh các Chân Phước Tử Đạo này sẽ là một khích lệ lớn lao cho Giáo Hội Việt Nam, đồng thời cũng là một cổ võ cho những ai trong giới thanh niên Pháp còn ôm ấp hoài bão phục vụ Giáo Hội trong nhiệm vụ truyền giáo.

Chính vì để làm sáng danh Thiền CHúa, và để cầu xin Thiên Chúa nhân hậu tăng cường niềm Tin, Cậy, Kính, Mến cho cộng đoàn tín hữu vừa ở Việt Nam vừa ở Pháp, hôm nay con thành khẩn xin Đức Thánh Cha vui lòng ghi nhận các vị Chân Phước Tử Đạo Việt Nam vào danh sách các vị Hiển Thánh vẫn được thẩm quyền tối cao Giáo Hội công nhận từ trước đến nay.

Kính xin Đức Thánh Cha nhận nơi đây những tâm tình cảm thông thành kính và huynh đệ của con trong Chúa Giêsu Kitô.

Ký tên: Gioan Vilnet
Tổng Giám Mục
Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Pháp


Gia Trang CTTDVNGia Trang CTTDVN