Muc Luc Gia Trang CTTDVN
Vietnamese Martyr
 
Lich Su
 
* Đôi Dòng Lịch Sử Của Giáo Hội Việt Nam
*Thời Kÿ Bách Hại Công Giáo
*Những Sắc Chỉ Cấm Đạo
*Những Lý Do Đạo Chúa Bị Bách Hại
*Những Hình Khổ Người Công Giáo Phải Chịu
 
Van Dong
 
*Thỉnh Nguyện Thơ Của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
*Thỉnh Nguyện Thơ Của Hội Đồng Giám Mục Tây Ban Nha
*Thỉnh Nguyện Thơ Của Hội Đồng Giám Mục Pháp
*Thỉnh Nguyện Thơ Của Hội Đồng Giám Mục Phi Luật Tân
*Thỉnh Nguyện Thơ Của Dòng Đa Minh (Dòng Thuyết Giáo)
*Thỉnh Nguyện Thơ Của Hội Thừa Sai Pháp
 
Ton Vinh
 
*Thể Thức Để Được Tôn Vinh Chân Phước Tử Đạo
*Tiến Trình Việc Tôn Phong Chân Phước Tử Đạo
*Các Lần Tôn Phong Chân Phước Tử Đạo Việt Nam
*Các Văn Kiện Lịch Sử

E-mail:
cttdvn@nolaviet.com

Con Duong Vinh Quang
Các Lần Tôn Phong Chân Phước Tử Đạo Việt Nam

Ngày 14-11-1917 Tòa Thánh nhận thêm một Thỉnh Nguyện Thư xin tôn phong cho 1,315 vị Tử Đạo khác nữa. Chưa bao giờ trong lịch sử Giáo Hội hoàn vũ có những đơn xin tập thể một số lớn như thế. Trước mớ hồ sơ khổng lồ trên đây, Bộ Phong Thánh loại ra 27 trường hợp vì thiếu bằng chứng cần thiết, còn lại 1,288 vị và từ ngày đó hồ sơ các ngài vẫn còn giá trị, nhưng còn bị ứa đọng trong Bộ Phong Thánh. Thời đó đang có cuộc vận động ráo riết để xin tôn phong Chân Phước cho hai vị Giám Mục Tây Ban Nha là Đức Cha Melchor Garcia Sampedro, Tử Đạo ngày 28-7-1858, và Đức Cha Giuse M. Diaz Sanjurjo cũng là Tử Đạo ngày 20-7-1857. Cả hai cùng là nguyên Giám mục Giáo phận Bùi Chu và cùng bị xử tại Nam Định.

Năm 1928 Đức Giám mục thành Oviedo, nơi sinh quán của Giám mục Melchor Garcia Sampedro, tới Rôma và xin Toà Thánh tách rời vụ án của cựu Giám mục Bùi Chu để xin tiến hành trước vì Giáo phận Oviedo lớn bậc nhất ở Tây Ban Nha nhưng chưa có một vị Chân Phước hay Hiển Thánh nào. Toàn thể Giáo phận đồng thanh xin Toà Thánh tôn phong Đức Giám Mục Melchor Garcia Sampedro. Đồng thời ba vị Cáo Thỉnh Viên Dòng Anh Em thuyết Giáo là Cha Benedeto M. Lenzetti, OP, Cha Cristoforo Berutti, OP. nhất là cha Emmanuel Suarez, OP làm việc ráo riết. Tuy nhiên lập trường chung của Dòng Đa Minh vẫn chủ trường xin cho tổng số 1,288 vị được phong Chân Phước.

Khi Đức Tổng Giám Mục Oviedo qua đời, toàn vụ án Phong Chân Phước tạm thời dịu xuống trong sự chờ đợi. Mãi tới năm 1946 khi Cha Emmanuel Suarez được bầu lên chức Tổng quyền Dòng Đa Minh thì vấn đề vụ án Phong Chân Phước cho hai vị cựu Giám Mục truyền giáo Tử Đạo tại Việt Nam được đặt lại. Ngày 3-5-1949 thêm 23 vị trong số 1,288 vị kể trên mà hồ sơ sẳn sàng và đầy đủ được cọng thêm trong vụ án Phong Chân Phước. Con số vừa chẳn 25 vị này đã được tôn phong đợt IV năm 1951. Trong phiên họp Đại Hội ngày 11-2-1951 các Cáo Thỉnh Viên đã trình bày các bằng chứng rõ rệt về cuộc Tử Đạo anh dũng của các Tôi Tớ Chúa dưới thời Tự Đức nên Toà Thánh đã tha điều kiện hai phép lạ. Ngày 29-4-1951, lễ tôn phong Chân Phước đã được cử hành long trọng dưới thơòi Đức Thánh Cha Piô XIỊ

Như vừa trình bày, trong thực tế Giáo Hội Việt Nam hiện còn một số rất đông các Tôi Tớ Chúa:

  • Đơn của 1265 vị đã được Toà Thánh chấp nhận ngày 14-11-1917
  • Đon của 20 vị khác trong vụ án Tunquinen 1858-1867 đã được Toà Thánh chấp nhận ngày 13-11-1918 và 25-5-1921.


Gia Trang CTTDVNGia Trang CTTDVN