Vietnamese Martyrs Home Page
Gia Trang Cac Thanh Viet Nam

Mời Quí Vị Vào Thăm Gia Trang CTTĐVN


Line
Lạy Chúa là Cha chí nhân, chúng con hân hoan ghi nhớ ân huệ Chúa đã ban cho dân tộc Việt Nam. Nhờ lời rao giảng của Giáo Hội, cha ông chúng con đón nhận Tin Mừng cứu rỗi. Các Ngài đã vững tin vào Chúa, là Đấng tạo thành trời đất, và Chúa Kitô Đấng Cứu Thế được sai đến trần gian. Trong cơn gian lao thử thách, Chúa đã ban cho các Ngài sức mạnh của Thánh Linh, để các Ngài can đảm tuyên xưng Đức Tin, và hiên ngang hy sinh mạng sống, để làm vinh quang Thập Giá Chúa Kitô. Các Thánh Tử Đạo là ân huệ Chúa đã ban cho Giáo Hội Việt Nam. Vì thế chúng con dâng lời cảm tạ và ca tụng Chúa, hợp với cuộc hy sinh tử đạo của các tiền nhân anh dũng chúng con. Xin dâng lên Chúa lời cảm tạ, để biểu lộ tình con thảo với Chúa là Cha, bằng chứng từ đức tin sống động của chúng con. Vì công nghiệp các Thánh Tử Đạo xin ban cho dân tộc Việt Nam chúng con, được an vui và thịnh vượng, cho mọi người đón nhận Tin Mừng cứu rỗi và bước theo con đường chân lý. Xin cho Giáo Hội Việt Nam, được sống trong hòa thuận và hiệp nhất, luôn thông hảo trọn vẹn với Đấng kế vị Thánh Phêrô, và hăng say lo việc tông đồ, nhiệt thành rao giảng Đức Kitô cho mọi người. Xin cho chúng con được trung thành với Chúa ở trần gian để ngày sau về hưởngvinh quang bất diệt cùng các Thánh Tử Đạo chúng con ở trên trời. Amen.

Line

Điều Hành Tổng Quát Gia Trang CTTĐVN: Trần Đình Liệu
Điều Hành VietCatholic: Lm Trần Công Nghị
Trình Bày & Thảo Chương: Trần Đình Liệu & Mây-Hoàng-Hôn

Đánh Máy và Sưu Tầm:
Trần Đình Liệu & Vân-Hà - New Orleans, Louisiana
Sr. Anne-Marie Kim-Khương, FMSR - Biloxi, Mississipi
Sr. M. Bernadette Thu-Hường, FMSR - New Orleans, Louisiana
Trần Minh Vương & Lan - Houston, Texas

Hình Ảnh: Lm Trần Công Nghị - Vietcatholic
 


Last Update: 6/12/98.
Nolaviet

Copyright © 1998 by Nolaviet & Vietcatholic Network. All rights reserved.
The material on this site may not be reproduced, except for personal, non-commercial use, and may not be distributed, transmitted, cached on proxy servers, or any information storage and retrieval system, except with the prior written permission of New Orleans Louisiana Vietnamese Online (nolaviet.com) and/or Vietnamese Catholic Network (vietcatholic.net). All requests for permission to reproduce material from this work should be directed to ldtran@lambich.net or info@nolaviet.com