Muc Luc Gia Trang CTTDVN

Vietnamese Martyr

Hoc Hoi
Duong Tu
Hat Mung

Gia Dinh Cau Nguyen

E-mail:
lieu@vietcatholic.net

CornerDuong Song
Tuần Chín Ngày Khấn CTTĐVN

CÁC KINH ĐỌC

KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. / Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, / và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; / chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

Thưa: Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời / xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh tông đồ, / thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống / yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành. / Vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giê-su Ki-tô là Chúa chúng con. Amen.

KINH TIN

Lạy Chúa con, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng./ Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, / mà Ngôi thứ Hai đã xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ./ Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dạy thì con tin vững vàng / vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.

KINH CẬY

Lạy Chúa con, con trông cậy vững vàng / vì công nghiệp Đức Chúa Giê-su thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, / cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, / vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.

KINH KÍNH MẾN

Lạy Chúa con, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự

/ vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, / lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.

KINH ĂN NĂN TỘI

Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng,/ Chúa đã dựng nên con và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, / mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa / thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; / con dốc lòng chừa cải, / và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

KINH TIN KÍNH

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. / Tôi tin kính Đức Chúa Giê-su Ki-tô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi, / bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai sinh bởi Bà Ma-ri-a đồng trinh, / chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô,/ chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, / ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, / lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, / ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. / Tôi tin có Hội thánh hằng có ở khắp thế này, / các thánh thông công./ Tôi tin phép tha tội. / Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. / Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

KINH KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Lạy Chúa là Cha chí nhân, chúng con hân hoan ghi nhớ ân huệ Chúa đã ban cho dân tộc Việt Nam. Nhờ lời rao giảng của Giáo Hội, cha ông chúng con đón nhận tin Mừng cứu rỗi. Các ngài đã vững tin vào Chúa, là Đấng tạo thành trời đất, và Chúa Kịtô Đấng Cứu Thế được sai đến trần gian. Trong cơn gian lao thử thách, Chúa đã ban cho các ngài sức mạnh của Chúa Thánh Linh, để các ngài can đảm tuyên xưng Đức Tin, và hiên ngang hy sinh mạng sống, để làm vinh quang Thập Giá Chúa Ki-tô. Các Thánh Tử Đạo là ân huệ Chúa đã ban cho Giáo Hội Việt Nam. Vì thế chúng con dâng lời cảm tạ và ca tụng Chúa, hợp với cuộc hy sinh tử đạo của các tiền nhân anh dũng chúng con.

Xin dâng lên Chúa lời cảm tạ, để biểu lộ tình con hiếu thảo với Chúa là Cha, bằng chứng từ đức tin sống động của chúng con. Vì công nghiệp của các thánh Tử Đạo, xin ban cho dân Việt Nam chúng con được an vui và thịnh vượng, cho mọi người đón nhận Tin Mừng cứu rỗi và bước theo con đường chân lý.

Xin cho Giáo Hội Việt Nam, được sống trong hòa thuận và hiệp nhất, luôn thông hảo trọn vẹn với Đấng kế vị Thánh Phêrô, và hăng say lo việc tông đồ, nhiệt thành rao giảng Đức Ki-Tô cho mọi người.

Xin cho chúng con được trung thành với Chúa ở trần gian, để ngày sau về hưởng vinh quang bất diệt cùng các Thánh Tử Đạo chúng ở trên Trời. Amen.

KINH HÃY NHỚ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ, xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp, mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình dưới chân Đức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con cầu xin, một dủ lòng thương và nhận lời con cùng. Amen.

KINH CÁM ƠN

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng chẳng bỏ tôi chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con đêm nay (ngày hôm nay) được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thế nào thì con cũng hợp cùng các thánh mà dâng cho Chúa con cùng cám ơn như vậy. Amen.

KINH TRÔNG CẬY

Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê, chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn; Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng.

(Thưa): Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con.

Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con.

Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, cầu cho chúng con.

THÁNH CA

CẦU XIN CHÚA THÁNH THẦN

Phương Linh - TCVN 110

1- Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi Thánh đường.

ĐK- Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuận thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.

2- Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người ban cho trí hồn con ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý, xa điều gian dối, luôn trung thành.

3- Cầu xin Chúa Thánh Thần, nguồn thiêng ân ái, từ nhân, hun đốt tim con tình yêu lai láng cho lòng thao thức bên Chúa luôn.

THÁNH CA TỬ ĐẠO

ANH HÙNG TỬ ĐẠO

Hồ Khanh - Minh Hương TCVN 446

1- Đây chốn huy hoàng chan hoà muôn ánh quang, bao tiếng hát vang lừng tung hô ngày vinh thắng. Đây tấm bia vàng ghi ngàn năm chiến công, cờ phất phới oai hùng tiếng hát ca lừng bốn phương.

ĐK- Ôi các Thánh Tử Đạo Việt Nam, nơi vinh phúc chiếu soi rỡ ràng, thương lắng nghe lời con kêu khấn, ban xuống muôn phúc trên Việt Nam.

2- Gươm sắc bén vung cho đầu rơi máu tuôn, hằng cương quyết một lòng giữ vững niềm tin kính. Đêm tối bao ngày đau phiền nơi khóc than, chờ mong phúc thanh nhàn hát khúc ca ngày khải hoàn

GƯƠNG BẤT KHUẤT

nhạc: Duy Linh; lời: Cao Tường

Gương bất khuất xưa, nay rực sáng. Ngày tuyên phong hiển thánh huy hoàng. Anh hùng Tử Đạo Việt Nam. Vinh danh Thiên Chúa, vẻ vang giống nòi.

1. Khấn xin Các Thánh thương phù trợ. Cho chúng con tin vững bước lên. Vượt qua gian khổ trung kiên. Xứng danh con cháu tổ tiên anh hào.

2. "Đông qua tiết lại thời xuân tới. Khổ tạm mai sau hưởng phúc an". Một đời Dũng Lạc tròn dâng. An nhiên đạo sống chứng nhân Tin Mừng.

3. Niềm tin hãnh diện nơi Thập Giá. Sức mạnh khôn ngoan của chữ Tình. Trài tim tự hiến quên mình, bừng lên sức sống phục sinh khải hoàn.

TÌNH YÊU TUUYỆT ĐỐI

Duy Linh

Không có gì, không có gì, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Không có gì, không có gì, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô.

1. Dù là gian truân hay cùng khốn, bắt bớ, đói khát, hay bị lột trần. Dù là hiểm nguy hay gươm giáo. Giặc pha nhà cháy hay ngục tù, đày lưu.

2. Dù là sự sống hay sự chết. Quyền thần, quản thần hay thiên sứ. Dù là nhân loại hay thụ tạo nào, hiện tại tương lai hay vực thẳm trời cao.

BÀI CA NGÀN TRÙNG

Kim Long - TCVN 443

ĐK- Đây bài ca ngàn trùng dâng về Thiên Chúa, bài ca thắm nhuộm máu hồng: từng bao người anh dũng tiến lên hy sinh vì tình yêu.

1- Không có tình yêu nào trọng đại cho bằng chết vì yêu! Nhìn Chúa đẫm máu trên đồi cao, từng đoàn người anh dũng tiến lên pháp trường.

2- Ai chối từ xác phàm trần lụy sẽ được sống hiển vinh, vì Đấng phán xét trong quyền linh đã tự nhận đau đớn với muôn khổ hình.

3- Tay Chúa hằng che chở phù hộ, quân thù sẽ phải lui. Họ chiến thắng hát ca mừng vui dù người trần chê trách lãng quên suốt đời.

LÒNG TRUNG NGHĨA

Nguyễn bang Hanh - TCVN 460

1- Hồi chuông dứt tiếng đầu rơi chốn pháp trường. Hồn thiêng lâng lâng về thiên quốc xa vời. Từ nay thôi những ngày tân khổ u buồn, về quê phúc vinh hưởng nhan Chúa muôn đời.

ĐK- Muôn ngàn đau đớn nay đã theo ngày tháng trôi. Hy sinh vì lòng tin, son sắt giữ câu đoan nguyền. Quyết tình trung tín, lao khổ không hề dám phai, giữ tấm lòng hiếu trung lời thề xưa lẽ nào quên.

2- Nhẹ quên đau thương bền vững tấm can trường. Ngày đêm khấn ước chờ dâng trái tim nồng. Lòng trung nghĩa ấy nghìn thu sáng tưng bừng. Ngàn năm chiếu soi vì in vết huy hoàng.

VẾT TỬ HÙNG

Tâm Bảo - Văn Thi - TCVN 462

ĐK- Kìa ai còn lưu tiếng thiên thu, cương quyết vì Đạo Chúa hiến thân. Lời ai hoà trong gió âm u, máu ai còn tiếng vang xa gần. Dù kiếm sắc, cần chi! Dù gông mang xá gì. Treo gương cho khắp thế soi chung, trong đau thương

chí khí anh hùng. Lòng vàng đá không hề phai. Mặc đòn đánh, mặc gươm chém hay đầu rơi. Lòng vàng đá không hề phai. Rầy cùng Chúa được vinh sáng trên cõi trời.

1- Càng nung nấu nhiều, vàng thêm trong thêm sáng tươi. Gươm giáo kia ai hay chứng lòng sắt son? Càng đau đớn nhiều, càng thêm hoa trên đường mới. Dắt lên chốn Trời cao còn hạnh phúc nào hơn.

2- Đời bao tháng ngày, lòng cao siêu không vướng chi. Sung sướng như mây bay, bóng đời tối tăm. Tìm nơi phúc thật hiền nhân xưa kia bền chí. Bước cay đắng trần gian, đường vinh phúc ngàn năm.

3- Lòng tin Chúa Trời, tình thân yêu khăng khít liên, trong gió mưa tân toan vững niềm kính tin. Còn thêm suối lành, đoàn hậu sinh nay tìm đến, dám dâng các tiền nhân lời tha thiết cầu xin.

ÂU CA DŨNG LẠC

nhạc: Duy Linh; lời: Cao Tường

Niềm Tin mọc cánh chim Âu

Lòng đầy Thần Lực tuôn trào suối thiêng

Đường Dũng Lạc, lối bay lên

Hùng dũng an lạc như Tiên như Rồng.

- Bước theo đạo sống vuôn tròn

Mang gươm Thập Giá khơi dòng Tình Yêu

Con đường nghiền nát trầu cau

Nên màu đỏ thắm nên màu sắt son.

- Ân tình như nước suối nguồn

Ngày đêm tưới gội cho hồn thánh thơi

Vươn ngàn cánh nhạc lên khơi

Âu Ca trầm bổng một đời tạ ơn.

 


Gia Trang CTTDVNGia Trang CTTDVN