Muc Luc Gia Trang CTTDVN

Vietnamese Martyr

Hoc Hoi
Duong Tu
Hat Mung


E-mail:
lieu@vietcatholic.net

CornerDuong Song
Tuần Chín Ngày Khấn CTTĐVN

[You will need a Java capable browser to view this applet]

Lời giới thiệu
Lm Phạm Văn Tuệ

"Lạy Chúa là Cha chí nhân, chúng con hân hoan ghi nhớ ân huệ Chúa đã ban cho dân tộc Việt Nam..."

Lời kinh là bản tạ ơn. Tạ ơn Chúa và đã ban ân huệ đức tin. Tạ ơn Chúa vì đã ban ân huệ tử đạo.

Khởi đầu niềm tin, tự căn bản, là nhận ra Chúa tốt lành và Chúa thương yêu chúng ta vô điều kiện Sống niềm tin là một tiến trình nhận ra một cách sâu sắc tình yêu thương của Chúa tỏ hiện trong cuộc đời chúng ta. Cảm nhận được tình yêu thương của Chúa thì cũng cảm nhận được tiếng gọi yêu thương của Chúa để có thể sống theo những nguyên tắc của cuộc sống trong tinh thần Chúa.

Các Thánh Tử Đạo cũng như những tâm hồn lành thánh khác, đã cảm nhận được tình yêu thương, ơn thánh và sự đụng chạm của Chúa, và cảm nhận một cách tràn đầy, nên chỉ còn một con đường là theo Chúa, chỉ còn một chọn lựa là chọn Chúa, dù phải mất mạng sống cũng không từ nan. Chương trình Tuần Chín Ngày Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam là một trong những phương thế giúp chúng ta cảm nhận được tình yêu Chúa vây phủ cuộc sống chúng ta. Lời Chúa mời gọi văng vẳng nhưng rỏ nét; lời chứng hùng hồn bằng chính mạng sống của các Thánh tử đạo thật anh hùng mà cũng thật gần gủi. Anh hùng vì sống chết để đáp lại tình thương yêu của Chúa. Gần gủi vì đó là tinh thần, là máu thịt, là xương da Việt Nam.

Xin Chúa, nhờ lời cầu thay nguyện giúp của Đức mẹ Maria và các Thánh Tử Đạo Việt Nam, ban cho mỗi cá nhân, mỗi gia đình và mỗi cộng đoàn, khi để thì giờ ra để suy niệm và cầu nguyện theo mẫu tuần chín ngày này, cảm nhận được ơn Chúa một cách đậm đà và sức đổi mới mạnh mẽ trong cuộc sống. Mọi lễ mừng kính, mọi điều hãnh diện nếu không là hoa trái của ơn thánh và của sự đổi mới thì đều là những điều vô tích sự và thật là luống cuống.

Có mầm ơn thánh nẩy nở kèm với sự đổi mới, chúng ta sẽ ý thức hơn, xác tín hơn về sứ mệnh làm chứng một cách can đảm cho đức tin giữa cuộc đời. Cha mẹ sẽ không còn sợ nữa, không còn băn khoăn trăn trở nữa, nhưng sẽ nói với con cái một cách yêu thương và rõ ràng cho con cái nghe; đây là đức tin của cha ông để lại, đây là đức tin mà cha mẹ đang cố gắng sống mỗi ngày, đây là đức tin mà chúng con sống và truyền đến mai sau...

 


Gia Trang CTTDVNGia Trang CTTDVN