Muc Luc Gia Trang CTTDVN

Vietnamese Martyr

Hoc Hoi
Duong Tu
Hat Mung

Gia Dinh Cau Nguyen

E-mail:
lieu@vietcatholic.net

CornerDuong Song
Tuần Chín Ngày Khấn CTTĐVN

Ngày Thứ Hai

THÁNH LÊ BẢO TỊNH
CHỨNG NHÂN NGUỒN ƠN THÁNH

 1. MỞ ĐẦU

  - Hát hoặc đọc Kinh Chúa Thánh Thần

  - Kinh Tin Cậy Kính Mến, Kinh Ăn năn tội.

 2. GƯƠNG THÁNH LÊ BẢO TỊNH

  Lời di chúc cuối cùng của cha thánh Lê Bảo Tịnh được ghi trong lời kết của bức tâm thư thứ hai gửi các giáo sư và chủng sinh chủng viện Kẻ Vĩnh mà ngài là giám đốc cho tới khi bị bắt lần thứ hai:

  "Khi tôi chết rồi, nếu còn làm được chút gì nữa bên cạnh Chúa, tôi hứa sẽ không bao giờ quên anh em".

  Quan tổng đốc Nguyễn Đình Tân, dù biết ơn Cha Lê Bảo Tịnh cùng cha Khanh đã chữa cho quan được khỏi bệnh đau mắt, nhưng lần này vì sợ mất bghĩa với nhà vua, nên đã giở mặt lên án cha Tịnh:

  "Lê Bảo Tịnh, đã bị bắt và bị án tử một lần, rồi được đổi sang phát lưu. Đương sự đã bỏ nơi sinh trưởng, lãnh chức linh mục, mở trường đào tạo tu sĩ. Mới đây bị bắt lần thứ hai, y một mực giữ vững lập trường, minh chứng rằng mình đã bị mù quáng tà tâm. Vì thế ta ra lệnh cho y bị trảm quyết lập tức, không cần đợi lệnh nào khác."

  Cha Lê Bảo Tịnh là hiện thân sống động của thánh Phaolô Tông Đồ các dân ngoại qua hai bức tâm thư gửi từ trong nhà tù. Những lời lẽ của hai bức thư vang lên cùng mọt tâm tình như thánh Phaolô cũng từ nhà tù gửi khuyên các tín hửu. Điều đó chứng tỏ Cha Lê Bảo Tịnh đã thấm nhuần tinh thần của thánh bổn mạng đến mức độ nào. Cha Tịnh đã viết:

  "Tôi, Phaolô đang bị xiềng xích vì Chúa Kitô. Từ chốn lao tù xin gửi lời kính thăm anh em. Nguyện xin Cha nhân ái và Chúa giầu lòng khích lệ đến an ủi anh em trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tôi viết những dòng này không phải để anh em khiếp sợ hay nản lòng, nhưng để anh em hiệp thông với tôi. Anh em ở đồi Sion, đứng trên núi với Maisen, nếu anh em bỏ rơi những người đang bị le)nh đênh trên mặt biển cả, hay đang chiến đấu trên bãi chiến trường, thì đâu còn tình nghĩa!"

  Những lời trên phản ảnh sống động những lời thánh PhaoLô viết cho Philêmôn:

  "Tôi là Phaolô, tù nhân của Chúa Giêsu Kitô, gửi lời thăm ông Philêmôn, bạn thân và cộng sự viên của tôi. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và nguyện xin Chúa Giêsu Kitô ban cho ông được ơn phúc và bình an. Tôi vui mừng và được ủi an qua tinh thần bác ái của ông và các tín hữu nẩng đỡ." (Phil 1:3,7).

  Trong bức thư thứ hai viết này 24 tháng 3 năm 1857, hai tuần lễ trước khi bị trảm quyết:

  "Tôi, Phaóô Tịnh, trong tù lao và bị xiềng xích vì Chúa Kitô, xin gửi lời thăm tất cả anh em, giáo sư và chủng sinh trường thánh Phêrô, những bộ mặt quen thuộc lúc nào cũng phảng phất trong tâm trí tôi. Và để minh chứng, hôm nay tôi xin gửi về anh em nỗi niềm tâm sự: anh em hãy cảm tạ Thiên Chúa nhân hậu, vì Ngài đã thực hiện nơi tôi những kỳ công của Ngài. Linh hồn tôi ca ngợi Chúa. Lòng trí tôi vui mừng trong Chúa, Đấng cứu độ tôi, vì Ngài đã nhìn đến phận hèn tôi tớ... Thực ra tôi linh cảm là giờ tôi bị tiêu tan đã gần. Tôi đã giữ trọn đức tin, đã hoàn tất cuộc chạy đua. Tôi hy vọng Đấng thẩm phán công minh sẽ ban cho tôi phần thưởng công chính, không những cho tôi, mà còn cho hết những ai đã yêu mến đón chờ Ngài đến".

 3. TIN MỪNG (Luca 1:39-56)

  Tin Mừng của Chúa Giêsu theo thánh Luca.

  Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Giacaria và chào bà Êlisabeth. Và khi bà Êlisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Êlisabeth được đầy Chúa Thánh Thần. Bà kêu lớn tiếng rằng: "Chị được chúc phúc giữa các người phụ nữ và con lòng chị được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi? Vì nầy tai tôi vừa nghe lời chị chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho chị là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng chị sẽ được thực hiện".

  Và Maria cất tiếng :

  - Linh hồn tôi cất lời ca ngợi Chúa

  Cả tâm tư cùng hoan hỉ trong Người

  Vì chính Chúa, Đấng Cứu Độ của tôi,

  Đã đoái nhìn phận thấp hèn tôi tớ.

  - Mọi người sẽ từ nay luôn nhắc nhớ

  Và khen tôi thật có phước muôn đời

  Người đã làm bao công việc cho tôi,

  Thật kỳ diệu, bởi Danh Người chí thánh

  - Lòng nhân Chúa, kẻ kính Ngài nhận lãnh

  Suốt đời này tới thế hệ mai sau.

  Tay oai hùng bao sức mạnh gồm thâu

  Ngài đập tan lũ kiêu căng ngạo nghễ

  - Kẻ quyền thế sẽ bị Ngài hạ bệ

  Và nâng cao kẻ hèn mọn khiêm nhường

  Ai đói khó được no phỉ thần lương

  Người giầu có sẽ trở về tay trắng

  - Israel tôi tớ Ngài chăn dẫn

  Ngài nhớ ghi lòng lân tuất thương ban

  Như hứa với tổ phụ Abraham

  Con cháu ấy được lưu truyền ân chúc".

 4. SỐNG TIN MỪNG

  Tâm tình của thánh Lê Bảo Tịnh từ trong nhà tù hầu như nhắc lại nguyên văn Lời Tán Tụng Hồng Ân của Đức Mẹ, và đoạn thư thánh Phaolô gửi môn đệ Timothêu. Dù gặp bất cứ hoàn cảnh nào, vui hay buồn, xuôi xắn hay khó khăn, Thánh Lê Bảo Tịnh luôn nhận ra ơn Chúa. Tất cả đều là ơn Chúa ban từ nguồn mạch vô biên.

  Trong cả hai bức tâm thư, lời di chúc đáng ghi nhớ nhất là tâm tình chia sẻ phúc tử đạo với mọi người. Cha thánh Tịnh cho phúc tử đạo được đổ máu và chết vì Chúa Giêsu và đạo thánh là một hồng ân hiếm hoi dành cho ít người. Nhưng phúc tử đạo thực hành Lời Chúa thì dành cho tất cả mọi tín hữu. Đó là sống được niềm vui của bát phúc trong cuộc sống thường ngày. Biến mọi vui buồn sướng khổ thành một ca khúc tạ ơn.

  "Sống cuộc tử đạo bằng ước muốn và tình yêu là của mọi người, và cũng có thể là của riêng những người sống tinh thần nghèo khó, hòa thuận, và trong sạch. Thành Giêrusalem mới, theo Thánh Kinh có mười hai cửa vào. Nếu không vào nổi qua lối hồg môn, thì cũng còn những cửa khác mở sẵn. Tát cả đều đưa chúng ta tới một mục đích là được hưởng thánh nhan Chúa. Như Đức Mẹ Maria được tuyên dương là Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo, mặc dù ngài không thực sự cảm thấy gươm đâm thâu qua. Anh em cũng có thể tử đạo giống như thế. Vì Ngài hứa Nước Trời không những chỉ cho những người đổ máu ra vì đạo, mà cho cả những người sống thanh sạch, thuận hòa, đều nhìn xem thấy Thiên Chúa".

 5. KHẤN CẦU

  1. Kinh Tin Kính: Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất...

  2. Ý Khấn

  - Cha ông chúng con đã vạch cho chúng con đường tu đức khởi công từ nền móng tu thân tề gia. Cha Thánh Lê Bảo Tịnh đã nêu gương sống động qua thời gian sống tu rừng để thánh hóa bản thân. Xin cho chúng con biết tu thân nên giống hình ảnh Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.

  - Xin cho chúng con được sống đời tử đạo trong cuộc sống thường ngày, theo lời Thánh Lê Bảo Tịnh, là sống tinh thần nghèo khó, chịu đựng lẫn nhau, và bác ái theo mẫu gương Đức Mẹ Maria là Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo. Chúng con cầu xin Chúa.

  - Chúng con khấn xin cùng Mẹ Maria, Nử Vương Các Thánh Tử Đạo, và thánh Lê bảo Tịnh, người đã ca tụng Chúa vì Chúa Nguồn Ơn Thánh, đã ban cho muôn ơn phúc trọng đại, dù đang ở trong lao tù khổ cực. Xin cho chúng con luôn biết nhận ra ơn Chúa mà ca tụng tạ ơn trong bất cứ hoàn cảnh nào như Đức Mẹ và thánh Lê Bảo Tịnh. Chúng con cầu xin Chúa.

  3. Kinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

  4. Đọc một chục kinh Mân Côi

  5. Đọc kinh Hãy Nhớ : Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ...

  - Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, cầu cho chúng con.

  - Thánh Lê Bảo Tịnh, cầu cho chúng con.

  - Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, cầu cho chúng con.

 6. KẾT

  - Kinh Cám Ơn và Trông Cậy.
  - Hoặc hát bài "Chúa Đã Làm Cho Tôi", hay bài nào về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

   


Gia Trang CTTDVNGia Trang CTTDVN