Muc Luc Gia Trang CTTDVN

Vietnamese Martyr

Hoc Hoi
Duong Tu
Hat Mung

Gia Dinh Cau Nguyen

E-mail:
lieu@vietcatholic.net

CornerDuong Song
Tuần Chín Ngày Khấn CTTĐVN

Ngày Thứ Nhất

THÁNH AN-RÊ DŨNG LẠC
CHỨNG NHÂN ĐẠO SỐNG DŨNG LẠC

 1. MỞ ĐẦU

  - Hát hoặc đọc Kinh Chúa Thánh Thần

  - Kinh Tin Cậy Kính Mến, Kinh Ăn năn tội.

 2. GƯƠNG THÁNH DŨNG LẠC

  Anrê tông đồ là người đầu tiên khám phá ra Chúa và giới thiệu Chúa cho anh mình là Phêrô. Giáo Hội Việt Nam có thày giảng Anrê Phú Yên người chứng thứ nhất, thì cũng hãnh diện có thánh Anrê Dũng Lạc tiêu biểu cho cho Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, làm chứng đã mở mắt sáng gặp được Chúa đang có mặt sống động trong cuộc sống, và nhận ra đường Chúa để luôn cảm thấy an bình trong mọi khó khăn. Như một trùng hợp lạ lùng, Anrê cũng có nghĩa là dũng lạc. Quả thật, thánh Dũng Lạc đã luôn tỏ ra "dũng mạnh như núi Thái" như lời Ngài đoan quyết trong thư viết trong nhà tù gửi cho Đức Cha của Ngài trước khi bị án tử hình. Và Ngài đã diễn tả niềm an lạc khi bị tù đày khổ cực trong một bài thơ gửi ra cho một cha bạn:

  Lạc rầy đã rõ chốn quân quan.
  Bút chép thơ này gửi thở than,
  Lòng nhớ bạn nỗi còn vất vả,
  Dạ thương khách chạy chưa yên hàn.
  Đông qua tiết lại thời xuân tới,
  Khổ tạm mai sau hưởng phúc an.
  Làm kẻ anh hùng chi quản khó,
  Nguyện xin cùng gặp chốn thiên đàng.

  Tên thật Ngài là Trần An Dũng, sinh khoảng năm 1795 trong một gia đình ngoại giáo. Năm 12 tuổi cậu Dũng được giúp đỡ về Hà Nội học đạo, được rửa tội và sau đó đi tu vào chủng viện. Ngài rất thông minh, có trí nhớ lạ lùng, và có tài thơ phú. Sau 8 năm theo học tại chủng viện Kẻ Vĩnh, Ngài được làm Thầy Giảng, và 10 năm sau được thụ phong linh mục ngày 15.3.1823 lúc 28 tuổi.

  Linh mục Trần An Dũng sống đời mục tử thật thánh thiện và gương mẫu. Ngài rất thương yêu giáo dân và giảng đạo sốt sắng, nên ai cũng quí mến. Đời sống nội tâm của Ngài thật sâu xa, ăn mặc đơn sơ, giữ chay các ngày thứ tư và thứ sáu, và rất thương người nghèo khó.

  Năm 1835 Cha Dũng bị bắt lần thứ nhất, nhưng giáo dân thương mến đưa tiền chuộc nên được tha về. Cha phải đổi tên là Lạc để dễ ẩn trốn.

  Bốn năm sau, vào ngày 10.11.1839 Cha Lạc bị bắt lần thứ hai trên đường đi Kẻ Sen. Giáo dân lại xin chuộc Cha về để có người lo phần thiêng liêng cho họ. Nhưng trên đường về, Ngài lại bị chận bắt lần thứ ba. Ngài nhận mình là linh mục, nên bị bắt trói và đeo gông vào cổ. Lần này giáo dân cũng xin chuộc Cha nữa:

  "Thưa Cha, Cha chịu chết thì một mình Cha lên thiên đàng, mà nếu Cha còn lại thì giáo dân chúng con được nhờ, vậy xin Cha nghĩ lại."

  Cha Dũng Lạc thấy rõ ý Chúa đã định cho mình, ngài nhắn về Đức Cha và giáo dân câu chuyện thánh Phêrô hai lần thoát khỏi ngục, đến lần thứ ba, đang trên đường trốn khỏi Roma trong cơn bách hại khủng khiếp thuở Giáo Hội ban đầu, thì thấy Chúa Giêsu hiện ra vác thánh giá đi ngợc vào thành Roma. Thánh Phêrô đã hỏi Chúa: "Thầy đi đâu?" Ngay lúc đó thánh Phêrô đã hiểu được ý Chúa muốn ngài trở lại Roma để chịu chết cho đức tin. Cha đã tỏ bày sự cương quyết theo đường Chúa:

  "Tôi cũng như thánh Phêrô khi bị bắt lần trước được giáo dân cầu nguyện cho và được về, lần thứ hai giáo dân cũng lo liệu cho được thoát khỏi, nhưng ý Chúa đã định cho tôi phải chết vì Người như thánh Phêrô thì bổn đạo đừng chuộc tôi nữa".

  Quân lính lấy làm lạ là khi bị bắt, Cha Dũng Lạc đã không hề sợ hãi, mà còn tỏ ra vui vẻ . Quan huyện rất thương mến Cha và muốn cứu Cha: "Thầy đạo, Thầy biết nhiều chữ nghĩa và còn trẻ nữa thì tại sao lại muốn chết, có phải là uổng không? Hãy tin tôi đi, nhắm mắt lại và bước qua thánh giá, hoặc là chỉ giả vờ đi vòng quanh, nếu Thầy muốn thì để cho lính của tôi khiêng Thầy qua, tôi sẽ làm án tha ngay."

  Cha Dũng Lạc giõng giạc: "Tôi không bao giờ làm như thế. Hãy khép án tôi phải cắt trăm mảnh thì hơn."

  Không lay chuyển được Cha, quan huyện làm tờ trình vua là bắt được Cha ở ngoài ruộng để không ai bị liên lụy vì tội chứa chấp đạo trưởng. Đó là dấu ngay cả những người bắt Cha cũng thương mến Cha. Để tỏ lòng biết ơn, Cha nói người nhà mang quà biếu quan huyện.

  Giáo dân thương mến đến thăm viếng khóc lóc thì Cha khuyên: "Tôi biết ơn anh chị em lắm. Xin hãy về giữ đạo như tôi còn ở giữa anh chị em vậy. Đừng than khóc nữa."

  Trong tù, Ngài viết thư cho Đức Cha tỏ lòng biết ơn Đức Cha và các vị thừa sai. Nhờ các Ngài mà Cha được đức tin và được thương yêu lo lắng. Và Cha cam kết với Đức Cha một lòng trung kiên "dũng mạnh như núi Thái".

  Bị tra khảo ba lần, Cha Lạc vẫn một lòng cương quyết, nên quan đã làm án xử chém đầu ngày 21.12.1839 tại pháp trường Ô Cầu Giấy.

 3. TIN MỪNG (Luca 1:26-38)

  Tin Mừng của Chúa Giêsu theo thánh Luca

  Đến tháng thứ sáu, Thiên Thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nagiarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên Thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: "Vui lên! Hỡi Đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ". Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên Thần liền thưa: "Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa nơi Thiên Chúa. Nầy trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacób, và triều đại Người sẽ vô tận". Nhưng Maria thưa với Thiên Thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?" Thiên Thần đáp lại rằng: "Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Đấng trinh nữ sinh ra sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và nầy, Êlisabet chị họ trinh nữ cũng đã mang thai con trai trong lúc tuổi già, cái thai nay đã được sáu tháng nơi một kẻ mà thiên hạ gọi là son sẻ. Vì với Thiên Chúa, nào có gì lại là không có thể!" Maria liền thưa: "Nầy tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền". Và Thiên Thần cáo biệt trinh nữ.

 4. SỐNG TIN MỪNG

  Gấu là con vật rất thích mật ong. Khi nó khám phá ra có mật ong trên cây, thì bất cứ giá nào nó cũng trèo lên cho bằng được, bất chấp bày ong bu kín đốt sưng mặt lên. Nó thật phấn khởi vui mừng sắp được một bữa mật thơm ngon. Đối với nó, những nỗi khó bị ong đốt chẳng thấm thía vào đâu. Và nó thấy đau khổ ở một nghĩa khác. Nó chỉ thấy đau chứ không thấy khổ. Một cách nào đó, con gấu biết đạo sống dũng lạc, vì nó nhìn thấy rõ mục đích đời sống của nó.

  Ai cũng đang đi tìm hạnh phúc. Đi học hay đi làm cũng đang nhằm một mục đích gì, để cho đời mình được khả quan hơn.

  Thiên Chúa thương yêu tạo dựng con người để sống hạnh phúc trong cuộc đời này. Nhưng sao mỗi người đều thấy cuộc sống hiện tại của mình đủ mọi vấn đề, nhiều khó khăn quá. Mà càng tìm đường giải quyết thì hình như càng thêm rắc rối.

  Mẹ Maria cũng đang tìm một con đường để sống đời an bình. Chữ Maria bởi tiếng Do Thái là Miriam, có nghĩa là tìm đường giải thoát, làm thế nào để thực sự sống đời dũng lạc. Đức Mẹ đã thấy được con đường đó nhờ biết cầu nguyện lắng nghe tiếng Chúa. Quả thực, Chúa đã truyền tin, đã chỉ lối cho Đức Mẹ. Đường lối đó đôi khi rất khác với đường lối của Đức Mẹ, nhưng chắc chắn mang lại hạnh phúc thật. Trong tin yêu, Đức Mẹ đã mở mắt sáng nhận ra Chúa đầy quyền năng vẫn hằng bao phủ an bài, và mọi việc xảy ra đều đang được sắp xếp đi liền với nhau trong chương trình kỳ diệu của Chúa. Nên lời "Xin vâng" của Đức Mẹ không mang nét ủ rũ chịu vậy, mà diễn tả niềm hoan lạc tròn đầy.

  Cả cuộc đời thánh Dũng Lạc là một lời chứng về niềm tin tưởng vào Thiên Chúa yêu thương săn sóc. Như Mẹ Maria, trong những lúc gặp khó khăn, thánh Dũng Lạc luôn cầu nguyện để nhận biết thánh ý Chúa. Và khi đã nhận được lời truyền tin quả quyết "đừng sợ, vì có Chúa ở cùng, quyền năng Đấng Tối Cao sẽ bao phủ, với Thiên Chúa, nào gì lại không có thể", thánh Dũng Lạc đã tỏ ra dũng mạnh và an lạc cả khi bị bắt, đúng với cái tên của Ngài.

  Ngài đã mở mắt sáng nhận ra Chúa luôn có mặt trong cuộc sống. Nên mọi việc xảy ra, dù lớn hay nhỏ, xuôi xắn hay khó khăn, tát cả đều là ơn Chúa ban. Và như cảm nghiệm cuả thánh Phaolô, không gì có thể tách lìa Ngài ra khỏi tình yêu của Chúa, vì Chúa đã yêu thương xếp đặt mọi sự ăn khớp với nhau sinh ích cho những ai yêu mến Chúa, thánh Dũng Lạc luôn nêu cao tinh thần phó thác. Để Chúa vào chính trọng tâm cuộc sống thì mọi sự sẽ qui tụ ổn định.

  "Đông qua tiết lại thời xuân tới.

  Khổ tạm mai sau hưởng phúc an."

  Vì thế lời cầu nguyện của thánh Dũng Lạc luôn là lời tạ ơn. Ngài biết ơn Chúa qua những giáo dân thương mến, qua Đức Cha và những vị truyền giáo đã mang đức tin cho Ngài, và qua ngay cả vị quan đã bắt Ngài.

 5. KHẤN CẦU

  1. Kinh Tin Kính: Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất...

  2. Ý Khấn

  - Trong những xung khắc và khó khăn hiện tại của chúng con, xin cho chúng con được theo gương Mẹ Maria và thánh Dũng Lạc, tìm lại niềm an lạc bằng thái độ tin yêu phó thác nơi Chúa quyền năng . Chúng con cầu xin Chúa.

  - Trong những lúc xuống tinh thần, xin cho chúng con được tìm lại sức dũng mạnh như Mẹ Maria và thánh Dũng Lạc, bằng việc mở mắt đức tin nhận ra Chúa đang hiện diện yêu thương săn sóc.

  Chúng con cầu xin Chúa.

  - Chúng con khấn cầu cùng Mẹ Mẹ Maria, Nữ Vương Các Thánh Thử Đạo Việt Nam và thánh Dũng Lạc, nguyện xin được quyết tâm và phấn khởi bước theo đạo sống Dũng Lạc, để có thể sống đời dũng lạc như Mẹ và thánh Dũng Lạc. Chúng con cầu xin Chúa.

  3. Kinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

  4. Đọc một chục kinh Mân Côi

  5. Đọc kinh Hãy Nhớ : Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ...

  - Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, cầu cho chúng con.

  - Thánh Anrê Dũng Lạc, cầu cho chúng con.

  - Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, cầu cho chúng con.

 6. KẾT

  - Kinh Cám Ơn và Trông Cậy.
  - Hoặc hát bài "Xin Vâng", hay bài nào về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

   


Gia Trang CTTDVNGia Trang CTTDVN