Maria

Trở Về Trang Mầu Nhiệm Mân Côi

Trở Về Trang Ðức Mẹ Mân Côi

Rose

Ave Maria

Vui
Mẹ Ma-ri-a đi thăm viếng bà Ê-li-sa-bét

Man Coi
2nd Joyful Mystery

Suy niệm Lời Chúa: Luca 1: 39 - 45

Bà Ma-ri-a lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Za-cha-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được tràn đầy Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng : "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được phúc này là Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi như vậy. Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em."

Ðọc: Một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh.

Lời Nguyện:
Lạy Thiên Chúa toàn-năng hằng-hữu, Chúa đã soi sáng cho Ðức Trinh Nữ Maria mang thai Con Một Chúa đi thăm viếng bà I-sa-ve, chúng con nài xin Chúa cho chúng con khi vâng theo Thánh Thần soi sáng, có thể cùng với Ðức Trinh Nữ luôn luôn tôn vinh Chúa. Nhờ Ðức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa làm một với Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen. (Lời nguyện ngày Lễ Thăm Viếng)