Maria
New Orleans Louisiana
Vietnamese Online

Rose

E-mail:
avemaria@nolaviet.com

Ave Maria

Tràng Hạt Mân Côi Khí Giới Vô Ðịch

Lịch sử Giáo Hội còn ghi đậm nét chiến thắng oai hùng của người Công Giáo tại vịnh LEPANT do sức mạnh của Kinh Mân Côi mang lại khi Âu Châu bị người Hồi Giáo tấn công ngày 7-10-1571. Ðể kỷ niệm muôn đời chiến công rực rở ấy Ðức Giáo Hoàng Piô V đã thiết lập ngày Lễ Kính Ðức Mẹ Mân Côi vào năm 1573. Ðời Giáo Hoàng Clemente XI đã cổ võ khắp Giáo Hội mừng Lễ kính trọng này. Ngược dòng Lịch Sử, người ta thấy Thánh Tổ Phụ Ða Minh đã nhờ Kinh Mân Côi đập tan bè rối Albigense. Bởi vì "Kinh Mân Côi, theo Ngài, là cách cầu nguyện đẹp lòng Chúa Giêsu và Ðức Mẹ nhất". Thánh Bênađô Tiến Sĩ Mật của Ðức Mẹ cũng nói "Kinh Mân Côi có sức xua đuổi ma quỷ và làm cho hoả ngục kinh hoàng khi nghe Thánh Danh Maria". Các vị Ðại Thánh cũng thừa hiểu sức mạnh vô địch của vỏ khí này nên đã hăng say cổ vỏ mọi người năng đọc Kinh Mân Côi như Thánh Phêrô Canisiô, Thánh Philiphê Nêri, Thanh Luy đệ Monpho. Ðức Leô XIII Giáo Hoàng của Kinh Mân Côi, rất năng đọc Kinh Mân Côi nơi công cộng và truyền bá kinh này khắp nơi. Năm 1938 Ðức Giáo Hoàng Piô XI ban ơn Ðại Xá cho những ai lần hạt Mân Côi trước Thánh Thể.

"...Ai đọc kinh Mân Côi sốt sắng thì có thể sai khiến được cả Thiên Chúa."

Kinh Mân Côi không những là khí giới vô địch đã từng gây thảm bại cho hoả ngục và bè lũ, mà còn mang lại bao chiến công rực rỡ nơi các tâm hồn chai đá, tội lỗi, khô khan. Ngày 10-3-1515, Cha OGILIE, vị thừa sai nổi tiếng phải bước lên đoạn đầu đài Glasgow vì tội rao truyền Phúc Âm. Trong giây phút cuối cùng này, từ trên máy chém nhìn xuống thấy hàng ngàn người đang theo dõi mình, muốn trao trối lại một kỷ vật và một bảo đảm Ðức Tin, vị Tử Ðạo đã lấy ra một kỷ vật cuối cùng còn lại trong mình: một Chuỗi Tràng Hạt và cố sức ném thật mạnh vào giữa biển người. Chuỗi Tràng Hạt rơi trúng một ông Hoàng Hung Gia Lợi John od Eckersdorff, người tin lành Calvin, đang trên đường chu du học hỏi bất ngời ghé qua Glasgow. Ông vội đưa tay thộp lấy báu vật này, lòng cảm kích. Chuỗi Mân Côi cứ theo sát Ông đi mọi nơi cho tới ngày Ông quyết từ bỏ Calvin trở về với Giáo Hội Công Giáo.

Theo Thánh Gioan Kim Khẩu, "Thiên Chúa cai trị vũ trụ, nhưng phải thua người cầu nguyện sốt sắng". Mà Thánh Phanxicô Salê lại nói: "Cách cầu nguyện sốt sắng nhất chính là đọc kinh Mân Côi... Ai đọc kinh Mân Côi sốt sắng thì có thể sai khiến được cả Thiên Chúa". Ðó chính là lý do chúng ta gọi kinh Mân Côi là khí giới vô địch vậy.