Maria

Tr Ve Trang Mau Nhiem Man Coi

Tr Ve Trang c Me Man Coi

Rose

Ave Maria

Vui
Me Ma-ri-a Tm Thay Con Trong en Th


Man Coi
5th Joyful Mystery

Suy niem Li Chua: Luca 2: 41 - 50

Hang nam, cha me a Gie-su tray hoi en Gie-ru-sa-lem mng le Vt Qua. Khi Ngi c mi hai tuoi, ca gia nh cung len en, theo tap tuc ngay le. Xong k le, hai ong ba tr ve, con cau be Gie-su th lai Gie-ru-sa-lem, ma cha me chang hay biet. Ong ba c tng la cau ve chung vi oan l hanh, nen sau mot ngay ng, mi i tm kiem gia am ba con va ngi quen thuoc. Khong thay con au, hai ong ba tr lai Gie-ru-sa-lem ma tm.

Sau ba ngay, hai ong ba mi tm thay con trong en Th, ang ngoi gia cac thay day, va nghe ho, va at cau hoi. Ai nghe cung ngac nhien ve tr thong minh va nhng li ap cua cau. Khi thay con, hai ong ba sng sot, va me Ngi noi vi Ngi : "Con i, sao con lai x vi cha me nh vay? Con thay khong, cha con va me ay a phai cc long tm con!" Ngi ap : "Sao cha me lai tm con? Cha me khong biet la con co bon phan nha cua Cha con sao?" Nhng ong ba khong hieu li Ngi va noi.

oc: Mot kinh Lay Cha, mi kinh Knh Mng, mot kinh Sang Danh.

Li Nguyen:
Lay Chua, Chua a oai thng ban cho chung con c thay nhng gng sang lang cua Thanh Gia-That, xin lam cho chung con biet bat chc Thanh Gia-That thc hien cac nhan c thuoc i song gia-nh va tnh yeu thng, hau c hng niem an vui vnh cu trong nha Chua. Nh c Giesu Kito, Con Chua, Chua chung con, la Thien Chua hang song hang tr cung Chua lam mot vi Chua Thanh Than muon i. Amen. (Li nguyen ngay Le Thanh Gia-That)