Maria

Tr Ve Trang Mau Nhiem Man Coi

Tr Ve Trang c Me Man Coi

Rose

Ave Maria

Mung
Chua Giesu Len Tri

Man Coi
2nd Glory Mystery

Suy niem Li Chua: Lu-ca 24: 46 -53

Chua Gie-su phan cung cac Tong o rang : "Co li Kinh Thanh chep rang : ang Ki-to phai chu kho hnh, roi ngay th ba, t coi chet song lai, va phai nhan danh Ngi ma rao giang cho muon dan, bat au t Gie-ru-sa-lem, keu goi ho sam hoi e c n tha toi. Chnh anh em la chng nhan cua nhng ieu nay.

Va ay, chnh Thay se gi cho anh em ieu Cha Thay a ha. Con anh em, hay lai trong thanh, cho en khi nhan c quyen nang t tri cao ban xuong."

Sau o, Ngi dan cac ong ti gan Be-ta-ni-a, roi gi tay chuc lanh cho cac ong. Va ang khi chuc lanh, th Ngi ri khoi cac ong va c rc len tri. Bay gi cac ong bai lay Ngi, roi tr lai Gie-ru-sa-lem, long ay hoan hy, va hang trong en th ma chuc tung Thien Chua.

oc: Mot kinh Lay Cha, mi kinh Knh Mng, mot kinh Sang Danh.

Li Nguyen:
Lay Thien Chua toan nang, xin lam cho chung con phan khi trong niem han hoan thanh thien, va vui mng trong viec sot sang ta n, v viec c Kito Con Chua len tri lam cho chung con c thang tien, va v vinh quang cua Ngi tien en au, th than xac cung hy vong c keu goi ti o. Nh c Giesu Kito, Con Chua, Chua chung con, la Thien Chua hang song hang tr cung Chua lam mot vi Chua Thanh Than muon i. Amen