Maria

Trở Về Trang Ðức Mẹ Mân Cơi

Rose

E-mail:
avemaria@nolaviet.com

Ave Maria

Suy niệm Năm Sự Mừng qua chuỗi hạt Mân Côi
 

Mẹ thân yêu của con, 

Mừng Lễ Phục Sinh của Chúa Giêsu con của Mẹ, chúng con muốn kính dâng Mẹ năm mươi đóa hoa hồng của tràng chuỗi Mân Côi này. Và qua Mẹ, chúng con xin dâng lên Thiên Chúa toàn năng, Cha trên trời nhân hậu của chúng con, lời cảm tạ thiết tha, vì nhờ tình yêu thương của Cha và nhờ máu Con Một Cha, chúng con đã được giải thoát khỏi tội lỗi và sự chết, và còn được tái sinh trong sự Phục Sinh vinh hiển của Đức Giêsu Kitô. Mong rằng lời nguyện cầu của con được đẹp lòng Chúa, xin Mẹ giúp con suy niệm Năm Sự Mừng để những đóa hồng của chúng con càng thêm tươi thắm.  
 

NĂM SỰ MỪNG 
 

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

“Kính mừng Maria…”. Chúa Giêsu sống lại, một sự kiện vĩ đại làm thay đổi cả trời đất, làm rung chuyển cả vũ trụ. Mẹ thật là đầy ơn phúc vì là Mẹ của Đức Kitô Phục Sinh. Con xin kính mừng Mẹ vì Mẹ đã trải qua chặng đường thập giá cùng Chúa Giêsu và nay xứng đáng được cùng chia phúc vinh hiển phục sinh của Ngài. 

“Thánh Maria…”. Xin Mẹ, là Mẹ Chúa Giêsu Phục Sinh, thương chúng con là những kẻ đã cùng chết với Chúa Giêsu về thân xác tội lỗi của mình; nay xin Mẹ thương cầu bầu cùng Chúa cho chúng con được sống lại thật với Chúa về phần linh hồn của chúng con. 

Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời, ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời. 

“Kính mừng Maria…”. Con chúc mừng Mẹ vì Chúa Giêsu, con của Mẹ, đã chiến thắng Tử Thần và nay khải hoàn trở về Thiên Quốc, nơi nhà Cha của Ngài. Ai mừng cho bằng Mẹ khi thấy công cuộc cứu độ của con mình đã tới hồi viên mãn. Chúng con cũng vui sướng biết bao khi biết rằng Chúa lên trời để dọn sẵn chỗ trước cho chúng con, và người đầu tiên Chúa nghĩ tới con tin chắc không ai khác ngoài Mẹ. Cùng mừng với Mẹ, con xin dâng lên những lời kinh Kính Mừng này. 

“Thánh Maria…”. Con cầu xin Mẹ, là Mẹ Chúa Giêsu Thăng Thiên, thương chúng con là những kẻ tội lỗi. Xin Mẹ giúp chúng con sống sao cho xứng đáng với chỗ Chúa dành sẵn cho chúng con trên Thiên Đàng. Xin Mẹ giúp chúng con luôn biết ái mộ những sự trên trời, luôn biết lo tìm kiếm Nước Trời trước hết như Chúa đã dạy, vì chúng con tin tưởng rằng những thứ khác Cha trên trời sẽ ban thêm cho chúng con. 

Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần. 

“Kính mừng Maria…”. Con kính mừng Mẹ, vì cùng với các Tông đồ, Mẹ cũng được Chúa Thánh Thần đổ xuống đầy tràn ân sủng. Mặc dầu Chúa Giêsu đã lên trời, nhưng Thiên Chúa không để Mẹ lại một mình, Ngôi Ba Thiên Chúa đã xuống và ở cùng Mẹ luôn. Vì thế, con hân hoan kính chào Mẹ “đầy ơn phúc”, Đức Chúa Trời ở cùng Mẹ. 
 

“Thánh Maria…”. Lạy Mẹ Maria, là Mẹ Ngôi Hai Thiên Chúa và là hiền thê của Chúa Thánh Thần, xin Mẹ thương chúng con là những kẻ có tội. Xin Mẹ thương cầu bầu cùng Chúa cho chúng con được thêm ơn Thánh Thần Thiên Chúa để chúng con hằng sống theo Thần Trí Thánh của Ngài. 

Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời, ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ. 

“Kính mừng Maria…”. Lạy Mẹ Maria, Mẹ đầy ân sủng. Thiên Chúa đã không để cho thân xác vẹn tuyền của Mẹ Ngôi Hai Thiên Chúa phải thối hư đi, Ngài đã ban cho Mẹ một ơn phúc vô cùng tuyệt diệu, một ân sủng lớn lao mà chỉ mình Mẹ xứng đáng trong muôn loài thọ tạo, là được về trời cả hồn lẫn xác. Con trân trọng từng lời kinh Kính Mừng này để tiến dâng lên Mẹ. 

“Thánh Maria…”. Xin Mẹ cầu cho chúng con là những kẻ có tội. Xin Mẹ giúp con sống xa đàng tội lỗi, để vào giây phút lâm chung cuối cuộc đời, con được an nghỉ trong bàn tay dịu hiền của Mẹ. 

Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời, ta hãy xin cho được thưởng cùng Đức Mẹ trên Nước Thiên Đàng. 

“Kính mừng Maria…”. Với 2 tiếng “xin vâng” thuở ban đầu, với những công lao khó nhọc nuôi dưỡng Chúa Giêsu, và nhất là với những chia sẻ đau khổ cùng Chúa trong cuộc tử nạn của Ngài, Mẹ xứng đáng được Chúa thưởng công bội hậu trên trời. Con hết sức vui mừng khi kính chào “Mẹ đầy ơn phúc”, vì Mẹ Chúa con, cùng là Mẹ của con, được vinh phúc trên Thiên Đàng, được phong tặng danh hiệu Nữ Vương trời đất. 

“Thánh Maria…”. Xin Mẹ, là Mẹ Thiên Chúa, cầu cho chúng con là những người tội lỗi yếu hèn. Xin giúp con sống noi gương Mẹ, hầu sau này xứng đáng “được thưởng cùng Mẹ trên Nước Thiên Đàng”. 

 
Cuối cùng, con xin Mẹ cùng đọc với con những lời kinh mà con tin rằng hằng luôn đẹp lòng Thiên Chúa, vì đây chính là lời Con Một Ngài dạy chúng con:

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con; xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. 

Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen. 

Con của Mẹ,
Don Bosco Trần Đức Quý.