Maria

Trở Về Trang Mầu Nhiệm Mân Côi

Trở Về Trang Ðức Mẹ Mân Côi

Rose

Ave Maria

Thuong
Chúa Giêsu Chịu Chết Trên Cây Thánh Giá

Man Coi
5th Sorrow Mystery

Suy niệm Lời Chúa: Gioan 19: 25 - 30

Ðứng gần thập giá Ðức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của bà thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Clê-ô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Ma-đa-lê-na. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh. Ðức Giê-su nói với thân mẫu rằng : "Thưa Bà, đây là con của Bà." Rồi Người nói với môn đệ : "Ðây là mẹ của anh. " Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.

Sau đó, Ðức Giê-su biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói : "Tôi khát ! "

Ở đó, có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người. Nhắp xong, Ðức Giê-su nói : "Thế là đă hoàn tất !" Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần-Khí.

Ðọc: Một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh.

Lời Nguyện:
Lạy Chúa, Chúa đã muốn Con một Chúa chịu khổ hình thập giá để cứu độ loài người, chúng con nài xin Chúa cho chúng con sau khi hiểu biết mầu nhiệm Người dưới đất, thì đáng được hưởng phần thưởng cứu dộ của Người trên trời. Nhờ Ðức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa làm một với Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen. (Lời nguyện ngày Lễ Suy Tôn Thánh Giá).