Maria

Trở Về Trang Mầu Nhiệm Mân Côi

Trở Về Trang Ðức Mẹ Mân Côi

Rose

Ave Maria

Thuong
Chúa Giêsu Vác Cây Thánh Giá

Man Coi
4th Sorrow Mystery

Suy niệm Lời Chúa: Gioan 19: 16 - 22

Họ điệu Ðức Giê-su đi. Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Híp-ri là Gon-gô-tha ; tại đó, họ đóng đinh Người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Ðức Giê-su thì ở giữa. Ông Phi-la-tô cho viết một tấm bảng và treo trên thập giá ; bảng đó có ghi : "Giê-su Na-da-rét, Vua dân Do-thái. " Trong dân Do-thái, có nhiều người đọc được bảng đó, vì nơi Ðức Giê-su bị đóng đinh la một địa điểm ở gần thành. Tấm bảng này viết bằng các tiếng : Híp-ri, La-tinh và Hy-lạp. Các thượng tế của người Do-thái nói với ông Phi-la-tô : "Xin ngài đừng viết : "Vua dân Do-thái, nhưng viết : 'Tên này đã nói : Ta là Vua dân Do-thái'." Ông Phi-la-tô trả lời : "Ta viết sao, cứ để vậy."

Ðọc: Một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh.

Lời Nguyện:
Lạy Chúa, Chúa đã dùng cuộc Khổ Nạn của Ðức Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con, mà hủy diệt sự chết do tội tổ tông truyền lại cho tất cả nhân loại, xin Chúa ban cho chúng con là những kẻ mang hình ảnh con người trần tục do bản tính tự nhiên, cũng được nên giống Người mà được mang hình ảnh con người thiên quốc, nhờ ơn thánh hóa của Người. Nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con. (Lời nguyện ngày tưởng niệm Cuộc Khổ Nạn Chúa, thứ Sáu tuần thánh)