Maria

Trở Về Trang Mầu Nhiệm Mân Côi

Trở Về Trang Ðức Mẹ Mân Côi

Rose

Ave Maria

Thuong
Chúa Giêsu Chịu Ðánh Ðòn

Man Coi
2nd Sorrow Mystery

Suy niệm Lời Chúa: Mác-cô 15: 6 - 15

Vào mỗi dịp lễ lớn, ông thường phóng thích cho họ một người tù, tùy ý họ xin. Khi ấy có một người tên là Ba-ra-ba, đang bị giam với những tên phiến loạn đã giết người trong một vụ nổi dậy. Ðám đông kéo nhau lên yêu cầu tổng trấn ban ân xá như thường lệ. Ðáp lời họ yêu cầu, ông Phi-la-tô hỏi : "Các ông có muốn ta phóng thích cho các ông vua dân Do-thái không ?" Bởi ông thừa biết chỉ vì ghen tỵ mà các thượng tế nộp Người. Nhưng các thượng tế sách động đòi ông Phi-la-tô phóng thích tên Ba-ra-ba thì hơn. Ông Phi-la-tô lại hỏi : "Vậy ta phải xử thế nào với người mà các ông gọi là vua dân Do-thái ? " Họ la lên : "Ðóng đinh nó vào thập giá !" Ông Phi-la-tô lại hỏi : "Nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác ?" Họ càng la to : "Ðóng đinh nó vào thập giá !" Vì muốn chiều lòng đám đông, ông Phi-la-tô phóng thích tên Ba-ra-ba, truyền đánh đòn Ðức Giê-su, rồi trao Người cho họ đóng đinh vào thập giá.

Ðọc: Một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh.

Lời Nguyện:
Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa tha thứ tội lỗi của dân Chúa, để nhờ lòng nhân hậu Chúa, chúng con được giải thoát khỏi xiềng xích tội lỗi, mà chúng con mắc phải vì yếu đuối. Nhờ Ðức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa làm một với Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen. (Lời nguyện ngày thứ sáu sau Chúa Nhật V Mùa Chay).