Maria

Trở Về Trang Mầu Nhiệm Mân Côi

Trở Về Trang Ðức Mẹ Mân Côi

Rose

Ave Maria

Thuong
Chúa Giêsu Ðau Buồn

Man Coi
1st Sorrow Mystery

Suy niệm Lời Chúa: Luca 22: 39 - 46

Người đi ra núi Ô-liu như đã quen. Các môn đệ cũng theo Người. Ðến nơi, Người bảo các ông : "Anh em hãy cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ".

Rồi Người đi cách các ông một quãng, chừng bằng ném một hòn đá, và qu˙ gối cầu nguyện rằng : "Cha ơi, nếu Cha muốn, xin tha cho con khỏi uống chén này. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà xin theo ý Cha". Bấy giờ có thiên sứ từ trời hiện đến tăng sức cho Người. Người lâm cơn xao xuyến bồi hồi, nên càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất. Cầu nguyện xong, Người đứng lên, đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ vì buồn phiền, Người liền nói với các ông : "Sao anh em lại ngủ ? Dậy mà cầu nguyện, kẻo sa chước cám dỗ".

Ðọc: Một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh.

Lời Nguyện:
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn Ðấng Cứu Thế mặc lấy xác phàm và chịu khổ hình thập giá để nêu gương khiêm nhường cho nhân loại bắt chước, xin thương ban cho chúng con biết noi theo bài học nhẫn nhục của Người và được thông phần sự sống lại của Người. Nhờ Ðức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa làm một với Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen. (Lời nguyện ngày Lễ Chúa Giêsu vào Thành Giêrusalem).