Maria
New Orleans Louisiana
Vietnamese Online

Rose

E-mail:
info@nolaviet.com

Ave Maria
Hoa

Thánh Nữ
Đồng Trinh Maria!

Hàn Mặc Tử
  Như song lộc triều nguyên ơn phước cả,
  Dâng cao dâng thần nhạc sáng hơn trăng.
  Thơm tho bay cho đến cõi Thiên Đàng
  Huyền diệu biến thành muôn kinh trọng thể.
  Và Tổng lãnh Thiên thần quÿ lạy Mẹ
  Tung hô câu đường hạ ngớp châu sa.
  Hương xông lên lời ca ngợi sum hòa:
  Trí miêu duệ của muôn vì rất thánh.

  Maria ! Linh hồn tôi ớn lạnh !
  Run như run thần tử thấy long nhan.
  Run như run hơi thở chạm tơ vàng...
  Nhưng lòng vẫn thấm nhuần ơn trìu mến.
  Lạy Bà là Đấng tinh truyền thanh vẹn
  Giàu nhân đức, giàu muôn hộc từ bi,
  Cho tôi dâng lời cảm tạ phò nguy
  Cơn lâm lụy vừa trải qua dưới thế.
  Tôi cảm động rưng rưng hai hàng lệ:
  Giòng thao thao bất tuyệt của nguồn thơ.
  Bút tôi reo như châu ngọc đền vua;
  Trí tôi hớp bao nhiêu là khí vị...
  Và trong miệng ngậm câu ca huyền bí,
  Và trong tay nắm một nạm hào quang...

  Tôi no rồi ơn võ lộ hòa chan
  Tấu lạy Bà, Bà rất nhiều phép lạ,
  Ngọc như ý vô tri còn biết cả
  Huống chi tôi là Thánh thể kết tinh.
  Tôi ưa nhìn Bắc Đẩu rạng bình minh,
  Chiếu cùng hết khắp ba ngàn thế giới...
  Sáng nhiều quá cho thanh âm vời vợi,
  Thơm dường bao cho miệng lưỡi khong khen.

  Hỡi Sứ Thần Thiên Chúa Gabriel,
  Khi người xuống truyền tin cho Thánh Nữ,
  Người có nghe xôn xao muôn tinh tú ?
  Người có nghe náo động cả muôn trời ?
  Người có nghe thơ mầu nhiệm ra đời
  Để ca tụng, -- bằng hoa hương sáng láng
  Bằng tràng hạt, bằng sao Mai chiếu rạng
  Một đêm xuân là rất đỗi anh linh ?

  Đây rồi ! Đây rồi ! Chuỗi ngọc vàng kinh.
  Thơ cầu nguyện là thơ quân tử ý,
  Trượng phu lời và tông đồ triết lý
  Là Nguồn Trăng yêu mến Nữ Đồng Trinh,
  Là Nguồn Đau chầu lụy Nữ Đồng Trinh...

  Cho tôi thắp hai hàng cây bạch lạp,
  Khói nghiêm trang sẽ dâng lên tràn ngập
  Cả Hàn Giang, cả màu sắc thiên không
  Lút trí khôn, và ám ảnh hương lòng
  Cho sốt sắng, cho đê mê nguyện ước...

  Tấu lạy Bà, lạy Bà đầy ơn phước,
  Cho tình tôi nguyên vẹn tợ trăng rằm,
  Thơ trong trắng như một khối băng tâm
  Luôn luôn reo trong hồn, trong mạch máu;
  Cho vỡ lở cả muôn ngàn tinh đẩu,
  Cho đê mê âm nhạc và thanh hương,
  Chim hay tên ngọc, đá biết tuổi vàng,
  Lòng vua chúa cũng như lòng lê thứ.
  Sẽ ngây ngất bởi chưng thơ đầy ứ
  Nguồn thiêng liêng yêu chuộng MẸ SẦU BI.

  Phượng Trì! Phượng Trì! Phượng Trì! Phượng Trì!
  Thơ tôi bay suốt một đời chưa thấu,
  Hồn tôi bay đến bao giờ mới đậu
  Trên triều thiên ngời chói vạn hào quang ?