Maria

Trở Về Trang Mầu Nhiệm Mân Côi

Trở Về Trang Ðức Mẹ Mân Côi

Rose

Ave Maria

Mung
Chúa Giêsu Sống Lại

Man Coi
1st Glory Mystery

Suy niệm Lời Chúa: Mác-cô 16: 1 - 7

Vừa hết ngày sa-bát, bà Ma-ri-a Ma-đa-lê-na với bà Ma-ri-a mẹ ông Gia-cô-bê, và bà Sa-lô-mê, mua dầu thơm để đi ướp xác Ðức Giê-su. Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà ra mộ.

Các bà bảo nhau : "Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ giùm ta đây? Nhưng vừa ngước mắt lên, các bà đã thấy tảng đá lăn ra một bên rồi, mà tảng đá ấy lớn lắm. Vào trong mộ, các bà thấy một người thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng; các bà hoảng sợ. Nhưng người thanh niên liền nói : "Ðừng hoảng sợ ! Các bà tìm Ðức Giê-su Na-za-rét, Ðấng bị đóng đinh chứ gì ! Người đã chỗi dậy rồi, không còn đây nữa. Chỗ đã đặt Người đây này ! Xin các bà về nói với môn đệ Người và ông Phêrô rằng Người sẽ đến Ga-li-lê trước các ông."

Ðọc: Một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh.

Lời Nguyện:
Lạy Chúa, hôm nay nhờ Con Một Chúa đã toàn thắng sự chết, Chúa đã mở rộng cửa sự sống vĩnh cửu cho chúng con, chúng con nài xin Chúa ban cho chúng con, khi long trọng mừng Chúa phục sinh, chúng con nhờ Thánh Thần Chúa đổi mới, được phục sinh trong ánh sáng ban sự sống. Nhờ Ðức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa làm một với Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen.