Maria
New Orleans Louisiana
Vietnamese Online

Rose

E-mail:
avemaria@nolaviet.com

Ave Maria
Lời Ðức Mẹ Phán Về Tràng Hạt Mân Côi tại Balan

RosaryTài liệu chúng tôi cống hiến quí vị sau đây do báo "Michael Journal" công bố. Báo công giáo này phát hành tại Gia Nã Ðại. (Roujemont, Québec).

Tài liệu nguyên thuỷ là một cuốn sách viết bằng tiếng Ba Lan. Cuốn sách quí gía này công bố những ý tưởng về phép lần hạt Mân Côi do chính đước Mẹ mạc khải cho một tâm hồn tại Ba Lan vào năm 1972.

Một phần cuốn sách đã được dịnh sang Pháp văn từ Ba Lan gửi cho tập san "Vers Demain" tháng 8 năm 1976.

Sau đây là một đoạn những lời Mẹ Thiên Chúa mạc khải:

 • Chuỗi Mân Côi phải là nguồn vui vủa trái tim các con, ánh sáng của tư tưởng, khát vọng nồng nhiệt của ý chí, gạch nối gắn liền các con với Thiên quốc.

 • Chuỗi Mân Côi chính là nguồn gốc bí nhiệm mọi kho tàng mà Mẹ trao tặng cho các con qua đôi tay Vô Nhiễm của Mẹ.

 • Chỉ còn tùy thuộc các con mà thôi, có muốn đón nhận và lần hạt hay không, tuỳ các con mà thôi. Các con chỉ cần dành ra một chút thời giờ, dự bị linh hồn cách khiêm tốn và sốt mến và một chút cố gắng để tập trung tư tưởng khi lần hạt. Các con đừng tham tiếc chút thời giờ mà các con dành cho việc lần chuỗi. Ðừng để đến những phút chót trong ngày, cho rằng tới lúc đó con đủ thời giờ để đọc.

 • Phần còn lại là ân sủng, là tác động của Chúa Thánh Linh là đấng làm cho chúng ta hiểu biết Chúa Cứu Thế trong mầu nhiệm của Ngài, cũng là đấng ban cho chúng ta tình yêu Chúa Cha. Ngài là căn nguyên, do Ngài mà những linh hồn sốt mến được đốt cháy lên bởi Thánh Linh Chúa, mới có thể hoà hợp với Chúa. Lúc đó tâm hồn chúng ta mới ý thức được lời con Thiên Chúa: "Nước Thiên Chúa ở trong các con, nước hằng sống, nước chân lý, nước thánh thiện và ân điển, nước của công lý, của yêu thương và hoà bình"

 • Chuỗi Mân Côi là mạch suối bất tận, những kho tàng ân sủng của Thiên Chúa duy nhất trong Ba Ngôi Chí Thánh. Nhưng các con phải nhớ rằng muốn được hưởng ơn ích do phép lần hạt Mân Côi thì người ta phải có niềm tin, rồi chẳng bao lâu niềm tin đó sẽ trở thành nguồn vui vì đã tiếp nhận chuỗi Mân Côi.

 • Chuỗi Mân Côi thuộc về các con đó. Mẹ đã ban cho các con cho đến muôn đời. Các con có tràng hạt để xử dụng cho mọi lúc, cho mọi nhu cầu, chỉ còn tùy thuộc nơi các con để khai thác và hành động qua chuỗi Mân Côi mà thôi. Cần các con phải trung thành và bền vững.

 • Chuỗi Mân Côi thuộc về tất cả những ai là nạn nhân, là mồi của Trái Tim Chúng Ta, Trái Tim Con Ta và Trái Tim Ta. Chuỗi Mân Côi kết hiệp trong một ơn chung và trong một sức mạnh chiến thắng tất cả cho những ai yêu kính Tràng Hạt trong khi họ còn sống tại thế. Tràng Hạt kết hiệp họ với nhau và kết hiệp họ với những người đã bước vào Khải Hoàn Thiên Quốc.

 • Chuỗi Mân Côi là tặng phẩm mua bằng giá Máu Con Mẹ vì nguồn gốc của Tràng Hạt cao trọng dường ấy, vì ơn ích phong phú như vậy, cho nên chúng ta không lạ gì khi thấy sự chống đối để nhận biết và đón nhận chuỗi Mân Côi. Vì lẽ ma quỷ, thế gian và xác thịt ra sức chống trả lại.

 • Các con hãy đặt Mẹ trong trái tim các con như thể các con đóng dấu trên trái tim vậy. Với chuỗi Mân Côi, thật dễ dàng gõ cửa từ bi của Chúa hơn.

  Chúa Giêsu muốn cho Mẹ được biết đến nhiều hơn nữa và được yêu mến nhiều hơn nữa. Mẹ thì Mẹ muốn rằng Trái Tim Con Trai khải hoàn của Mẹ trị vì khắp nơi trong trái tim các con. Và cả hai Mẹ và Con Mẹ đều mong muốn cho các con được hạnh phúc, mong muốn điều lành cho các con, để vinh danh Chúa Cha trên trời.

 • Mỗi một cuộc chiến thắng sự dữ làm cho "mức đến" tới gần hơn, mức đến đó là cuộc chiến thắng của chính Mẹ, vì Mẹ đã nhận được điều đó từ con Mẹ rồi. Mỗi cuộc chiến thắng sự dữ làm cho Nước của Mẹ tới gần. Ðiều kiện duy nhất cho những cuộc chiến thắng đó là việc lần hạt liên tục.

 • Mẹ là sự thật. Tất cả những lời Mẹ nói ra đều là công lý và chân lý. Con Mẹ đã phán "Ta là sự thật". Ai yêu mến Chuỗi Mân Côi là người đó yêu mến chân lý. Chân lý sẽ ở trong tư tưởng họ, trái tim họ, lời nói của họ, trong sự hiểu biết, trong những phán đoán của họ. Nhưng một phần lớn là trong Mẹ, bởi Mẹ và nhờ Mẹ mà phép Mân Côi đạt tới chân lý đó. Và do đó mới thể hiện câu "Những ai hoạt động trong Mẹ không phạm tội" và cả những lời này nữa "Mẹ là đường ngắn nhất dẫn tới chân lý, tới Chúa Con và tới Thiên Chúa". Chính vì lẽ đó mà Mẹ công bố Phép Lần Hạt Mân Côi.

Chớ gì mỗi người tron chúng ta biết dùng lợi khí vạn năng này là Tràng Hạt để gỏ cửa lòng Từ Bi Thương Xót của Thiên Chúa cho Quê Hương Việt Nam đầy khổ hạnh đang tắm mình trong máu và nước mắt tử đạo!