Maria
New Orleans Louisiana
Vietnamese Online

Rose

E-mail:
avemaria@nolaviet.com

Ave Maria

Lợi Ích Của Kinh Mân Côi

Our LadyChỉ Ðức Mẹ mới biết được những gì Mẹ thích nhất và làm hài lòng Mẹ nhất. Nếu Kinh Mân Côi là kinh Mẹ ban cho chúng ta và dạy chúng ta lần hạt, thì đó không phải là việc và cách mà, nếu chúng ta thành tâm và sốt sắng thực hiện, sẽ làm đẹp lòng Mẹ nhất hay sao! Một khi Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và là Nữ Vương Trời Ðất hài lòng thì còn gì mà Mẹ không ban cho những người đã khéo dùng kiểu cách mà Mẹ muốn để chạy đến kêu xin với Mẹ như thế. Chính vô vàn lợi ích siêu nhiên được chất chứa trong Kinh Mân Côi như kho tàng dễ thấy và dễ lấy đối với mọi người này đã cho Kinh Mân Côi càng sáng giá.

Lịch sử Giáo Hội Công Giáo đã chứng tỏ giá trị của Kinh Mân Côi qua các ơn ích chúng riêng như sau.

Trước hết là việc thánh Ðaminh đã chinh phục được vô số người theo bè rối Albigensê bằng cách đọc và truyền bá Kinh Mân Côi. Trong thông điệp Supremi Apostolatus ban hành ngày 1/9/1883, Ðức Thánh Cha Lêo XIII đã tóm tắt thành quả này như sau: "Ðức tin và sự hiệp nhất bắt đầu trở lại; những toan tính và mưu đồ của các kẻ lạc giáo bị tiêu tan".

Sau đó là cuộc chiến thắng quân Hồi ở trận Lepantô năm 1571, mà kết quả là Lễ Ðức Mẹ Mân Côi dược Thánh Giáo Hoàng Piô V thiết lập năm 1573. Cũng trong thông điệp trên, Ðức Giáo Hoàng Lêo XIII đã diễn tả chiến thắng này như sau: "Trong trận hải chiến gần các đảo Echinades, hạm đội Kitô hữu đã chiến thắng vẻ vang mà không thiệt hại gì mấy, trong khi kẻ thù hoàn toàn bị đẩy lui".

Hiện nay, thế giới nói chung, đang được hưởng một thời gian hòa bình, kể từ ngày 25/12/1991, ngày Nước Nga là mầm mống chiến tranh hoàn toàn dứt khoát từ bỏ chủ nghĩa và chế độ Cộng Sản, khi Gorbachev, lãnh tụ Cộng Sản cuối cùng chính thức từ chức.

Nếu chúng ta tin rằng "Nước Nga trở lại" một cách lạ lùng ngoài dự tưởng và quyền lực tự nhiên của trần gian như vậy là việc của Ðức Mẹ làm, thì chúng ta cũng có hòa bình trong thời điểm loài người càng ngày càng băng hoại hiện nay, (đáng phạt còn hơn cả giai đoạn trước Thế Chiến I và II trước đây), thực sự là một ơn của Mẹ ban để đáp lại những Kinh Mân Côi đã dâng Mẹ, như lời Mẹ kêu gọi của Mẹ ở Fatima: "Hãy lần hạt Mân Côi hằng ngày để cầu cho hòa bình thế giới và chấm dứt chiến tranh".

Chính Chúa Giêsu cũng đã mạc khải tư cho bà Margarita trong cuốn "Thông Ðiệp Tình Yêu Nhân Hậu Gửi Ðạo Binh Hồn Nhỏ" là việc lần hạt Mân Côi liên hệ mật thiết đến hòa bình thế giới.

Ngày 24/8/1966, Chúa nói: "Ðể thế giới được hòa bình, trong mỗi giáo xứ, những ai đã bỏ lần chuỗi hay đã cho việc lần chuỗi lại... Lần chuỗi hằng ngày là một việc cần thiết cấp thời".

Ngày 22/5/1967, Chúa còn nói: "Tất cả các linh hồn nhỏ phải nhận Mẹ làm Mẹ và làm Cố Vấn. Qua Mẹ, Cha sẽ tiếp nhận và lắng nghe các lời cầu nguyện của họ để mưu lợi ích tối đa cho họ. Hơn nữa, họ phải cam kết hằng ngày đọc Kinh Mân Côi bằng cả tâm hồn để cầu nguyện hòa bình cho thế giới và cho riêng mỗi linh hồn, cũng như để đền tạ tội lỗi và những điều xúc phạm mà Cha hằng ngày phải chịu".

Nếu Kinh Mân Côi đã thực sự mang lại hòa bình cho thế giới như vậy, thì giá trị của Kinh Mân Côi không vượt trên tất cả mọi nỗ lực về kỹ thuật để chống chiến tranh nguyên tử hay về chính trị để giải giới cho khỏi hủy diệt nhau hay sao!

Ngày 26/12/1956, chị Lucia đã nói với linh mục Fuentes là cháu của chị về thần hiệu của Kinh Mân Côi như thế này: "Không có một trở ngại nào, cho dù khó khăn đến mấy đi nữa, mà chúng ta không thể giải quyết bằng Kinh Mân Côi. Nhờ Kinh Mân Côi, chúng ta sẽ cứu chính mình, thánh hóa bản thân, an ủi Chúa Giêsu và mang ơn cứu rỗi đến cho nhiều linh hồn".

Ngày 13/5/1982, trong bài giảng tại Fatima, Ðức Thánh Cha Gioan-Phaolô II cũng diễn tả tác dụng thần linh của Kinh Mân Côi như thế này: "Kinh Mân Côi ôm lấy những khó khăn của Giáo Hội, của Tòa Thánh Phêrô, khó khăn của thế giới. Nơi Kinh Mân Côi chúng ta cũng nhớ đến các tội nhân để họ được hối cải và cứu rỗi, đồng thời cũng nhớ đến các linh hồn trong luyện ngục nữa".

Thánh Giáo Hoàng Piô V đã tóm tắt một số tác dụng đặc biệt của Kinh Mân Côi như sau: "Nhờ việc truyền bá sự sùng kính này (Kinh Mân Côi), các tín hữu trở nên hăng say suy gẫm hơn và thiết tha cầu nguyện hơn, họ biến đổi mau chóng lạ thường; bóng tối của lạc thuyết tan biến nhường chỗ cho ánh sáng của Ðức Tin Công Giáo bừng lên trong vinh quang đổi mới".

Kinh Mân Côi đổ ơn Chúa xuống cho chung nhân loại và Giáo Hội như vậy, Kinh Mân Côi còn kéo ơn Chúa xuống cho riêng mỗi một tâm hồn nữa. Sau đây là 15 ơn ích của Kinh Mân Côi, như Ðức Mẹ đã hứa khi hiện ra với Á Thánh Alan de la Roch.