Maria

Trở Về Trang Ðức Mẹ Mân Côi

Rose

E-mail:
avemaria@nolaviet.com

Ave Maria

Suy niệm NĂM SỰ THƯƠNG qua chuỗi hạt Mân Côi

Mẹ thân yêu của con,

Hôm nay, con viết thư này để tiếp tục xin Mẹ giúp con suy niệm Năm Mầu Nhiệm Thương Khó của Chúa Giêsu. Xin Mẹ giúp con suy gẫm sốt sắng, để con có thể cảm nghiệm được hết tình yêu thương của Chúa dành cho con qua sự hy sinh của Con Một Ngài trên thập giá.

Thứ nhất thì ngắm: Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu, ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

"Kính mừng Maria…".

Hơn 30 năm nuôi nấng dạy dỗ Chúa Giêsu, Mẹ xứng đáng được kính chào là đầy ơn phúc. Và giờ đây, khi Chúa Giêsu sắp bước vào cuộc tử nạn như Chúa Cha đã định, Mẹ thật sự có phúc khi được chọn là người thông phần vào sự đau khổ của Chúa Kitô trong công cuộc cứu độ của Người.

"Thánh Maria…".

Trong vườn Giêtsêmani, Chúa Giêsu đã lo buồn đến nỗi đổ mồ hôi máu. Vì tội lỗi chúng con, Chúa đã phải lo, phải buồn đến như vậy. Xin Mẹ thương cầu cho chúng con, là những kẻ có tội, được ăn năn thống hối tội lỗi cho nên, để chúng con xứng đáng lãnh nhận ơn tha thứ từ lòng thương xót của Chúa.

Thứ hai thì ngắm: Chúa Giêsu chịu đánh đòn, ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

"Kính mừng Maria…".

Với mầu nhiệm này, con nhớ đến khổ hình tàn nhẫn của những roi đòn mà Chúa Giêsu phải chịu. Mẹ đã đau xót đến dường nào khi thấy con mình bị hành hạ như thế. Mẹ có phúc vì đã được cùng chia sẻ những đớn đau của Ngôi Hai Thiên Chúa, Vị Cứu Tinh của nhân loại.

"Thánh Maria…".

Xin Mẹ, là Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là những kẻ có tội; xin Mẹ giúp con biết hãm mình chịu khó, đừng chiều theo những ham mê vật chất cũng như những cám dỗ hằng luôn rình rập quanh con.

Thứ ba thì ngắm: Chúa Giêsu chịu đội mão gai, ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

"Kính mừng Maria…".

Chúa Giêsu không những phải chịu đau đớn về thể xác vì đòn roi, mà còn phải chịu đau khổ về tinh thần vì những sỉ nhục nhạo báng qua khổ hình đội mão gai. Mẹ thật xót xa cho con mình, cũng là Con Một Thiên Chúa, phải chịu những nhục nhã ê chề đến vậy. Mẹ có phúc vì đã hiệp thông hoàn toàn với Chúa Cứu Thế trong những đau khổ mà Ngài phải chịu để cứu độ chúng con.

"Thánh Maria…".

Xin Mẹ, là Mẹ Chúa Cứu Thế, cầu cho chúng con là những kẻ tội lỗi. Con biết rằng sống nhịn nhục hy sinh thật là khó, nhưng con tin tưởng Mẹ sẽ giúp con làm được điều này vì Mẹ hằng luôn mong muốn chúng con trở nên giống Chúa. Và hơn nữa, xin Mẹ giúp chúng con luôn sống hòa thuận yêu thương nhau để Thiên Chúa (là Tình Yêu) luôn hiện diện giữa chúng con.

Thứ bốn thì ngắm: Chúa Giêsu vác cây thánh giá, ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa.

"Kính mừng Maria…".

Với cây thánh giá trên vai, Chúa Giêsu bước đi từng bước nặng nề lên Núi Sọ. Ðức Kitô đã đại diện cho cả nhân loại "vác" lấy tội đời của cả trần gian. Phía xa xa đằng sau, Mẹ dõi theo từng bước của con mình, thỉnh thoảng lại đau nhói trong tim khi thấy con mình ngã gục vì đuối sức và đau đớn. Mẹ có phúc vì đã theo Chúa Giêsu suốt cho tới hết con đường thập giá để cùng chia sẻ những đau khổ cực nhọc với Ngài.

"Thánh Maria…".

Con cầu xin Mẹ, là Mẹ Chúa Trời, giúp con thêm ơn thánh để con đủ sức vác những "thánh giá" trong cuộc đời con theo chân Chúa. Xin Mẹ thương ban cho những người hiện đang đau khổ về thể xác cũng như về tinh thần được thêm ơn sức mạnh và niềm ủi an để họ can đảm vác thánh giá theo chân Chúa.

Thứ năm thì ngắm: Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá, ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào thánh giá Chúa.

"Kính mừng Maria…".

Trên thánh giá, Con Một Thiên Chúa đã phó dâng linh hồn trong tay Cha Ngài. Dưới chân thánh giá, Mẹ sầu bi nhìn con mình phải chết ê chề nhục nhã. Khi xưa Mẹ có phúc vì đã ở bên Hài Nhi Giêsu nơi hang đá Belem, và nay, Mẹ cũng thật có phúc khi được đứng bên thánh giá để cùng với Chúa Kitô dâng lên Thiên Chúa hy lễ đền tội cho chúng con. Lạy Mẹ Maria, Mẹ thật là Mẹ Ðồng Công Cứu Chuộc của nhân loại chúng con.

"Thánh Maria…". Xin Mẹ, là Mẹ Ðấng Cứu Ðộ trần gian, cầu cho chúng con là những kẻ tội lỗi. Vì chúng con, Chúa đã phải chịu chết trên thập giá. Xin Mẹ giúp chúng con được đóng đinh và chết đi với Chúa những tính hư tật xấu, những tội lỗi yếu hèn của chúng con, hầu xứng đáng được cùng sống lại với Ngài.


Tuần Thánh đã tới gần, xin Mẹ giúp con suy niệm Năm Sự Thương qua chuỗi Mân Côi để chuẩn bị tâm hồn cho xứng đáng lãnh nhận ơn cứu độ của Chúa.

Con của Mẹ,

Don Bosco Trần Ðức Quý