Maria
New Orleans Louisiana
Vietnamese Online

Rose

E-mail:
info@nolaviet.com

Ave Maria

Lần Hạt Mân-Côi Cho
Hòa Bình Thế Giới

Khi chọn 3 em Thiếu Nhi Fatima để hiện ra năm 1917, hình như Mẹ Maria đã có ý định là sẽ trao phó cho mỗi em một sứ mệnh thì phải.

Lucia, bấy giờ 10 tuổi, là Thiếu Nhi Fatima lớn nhất, theo Mẹ tiết lộ cho biết là "sẽ phải ở lại thế gian lâu hơn (hai em mình)". Tại sao? Vì "Chúa Giêsu muốn dùng con để làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến", bởi "Người muốn thiết lập trên thế gian lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ". Như thế, sứ mạng của Lucia là làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến bằng cách truyền bá lòng sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ.

Phanxicô, bấy giờ xít xoát 9 tuổi, là Thiếu Nhi Fatima nam duy nhất, trong tất cả 6 lần Ðức Mẹ hiện ra, em chỉ được nhìn thấy Mẹ mà không hề được nghe thấy Mẹ nói gì. Thế nhưng, chính ấn tượng về hình ảnh sầu bi của Mẹ khi hiện ra lần cuối cùng, với lời van xin loài người "Ðừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Ngài đã bị xúc phạm nhiều lắm rồi", đã làm cho Phanxicô thương Mẹ hơn ai hết. Em đã không bỏ lỡ một dịp nào có thể làm em lánh xa mọi sự, kể cả Lucia và Giaxinta thân yêu nhất của em, để âm thầm cầu nguyện, an ủi Mẹ "là Ðấng Quá Buồn".

Kinh nguyện mà Phanxicô thường dùng để cầu nguyện, đó là Kinh Mân Côi, kinh mà Mẹ Maria, ngay từ lần hiện ra đầu tiên, đã bảo em phải lần hạt mới được thấy Mẹ và mới được lên Thiên Ðàng. Như thế, sứ mệnh của Phanxicô là cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi để an ủi đền tạ Ðức Mẹ.

Giaxinta, bấy giờ mới có 7 tuổi, là Thiếu Nhi Fatima nhỏ nhất, nhưng cũng có một sứ mệnh rất đặc biệt, đó là hy sinh cầu cho các tội nhân ăn năn cải thiện đời sống. Thật vậy, sau khi được Ðức Mẹ cho xem thấy hỏa ngục vào lần hiện ra thứ ba của Người, Giaxinta bị ảnh hưởng nhiều nhất. Bởi thế, em đã không bỏ lỡ một cơ hội nào, như Thiên Thần dạy, "làm mọi sự có thể để hy sinh" cầu cho tội nhân cho khỏi sa hỏa ngục đời đời.

Nếu việc cứu các linh hồn Tội nhân cho khỏi hư mất đời đời, Ðức Mẹ đòi các em Thiếu Nhi Fatima bấy giờ, mà thần tượng là Giaxinta, phải "sẵn sàn hiến mình cho Thiên Chúa chịu đựng tất cả mọi đau khổ ngài gửi đến cho" và phải "làm mọi sự có thể để hy sinh", thì việc cứu toàn thế giới chi khỏi chiến tranh để được hưởng một nền hòa bình chân thật, Ðức Mẹ lại đòi các em, mà Phanxicô là thần tượng, phải lần hạt Mân Côi, như Người tỏ cho các biết vào lần hiện ra thứ ba, ngày 13.8.1917, là: "Hãy tiếp tục cầu Kinh Mân Côi, cầu cho hòa bình thế giới và chấm dứt chiến tranh, vì chỉ có Người mới có thể cứu giúp các con."

Tại sao lần hạt Mân Côi là điều kiện duy nhất và là phương thế hữu hiệu, theo ý của Ðức Mẹ, để cứu thế giới cho khỏi chiến tranh và được hưởng hòa bình?

Phải chăng, như lời Mẹ nói, vì Mẹ là "Ðức Mẹ Mân Côi". Bằng không, tại sao Mẹ lại liên kết, trong cùng một câu, ba ý tưởng, đầu tiên là "để tôn kính Ðức Mẹ Mân Côi", tiếp theo là "cầu cho hòa bình thế giới và chấm dứt chiến tranh", và kết luận là "vì chỉ có Người mới có thể cứu giúp các con?"

Thật vậy, chính vì Mẹ Maria là "Ðức Mẹ Mân Côi" mà chúng ta lần hạt để tôn kính Mẹ, Mẹ sẽ ban hòa bình cho thế giới. Thế nhưng "Ðức Mẹ Mân Côi" là gì?

Tại sao "Ðức Mẹ Mân Côi"sẽ ban hòa bình cho thế giới nếu chúng ta lần hạt Mân Côi?

"Ðức Mẹ Mân-Côi" Là Gì?

"Ðức Mẹ Mân Côi" là một tước hiệu có tính cách diễn giải về thiên chức "Mẹ Thiên Chúa" của Ðức Mẹ. Mẹ Maria là Mẹ của Chúa Giêsu, Ðấng là tâm điểm của Mầu Nhiệm Mân Côi và làm nên Mầu Nhiệm Mân Côi, nếu không muốn nói Chúa Kitô còn chính là Mầu Nhiệm của Thiên Chúa (xem Côlôsê 2:2), Mầu Nhiệm được thể hiện trọn vẹn và tóm gọn nơi Mầu Nhiệm Mân Côi.

"Ðức Mẹ Mân Côi", vì là một tước hiệu có tính cách diễn giải về Mẹ Thiên Chúa như thế, do đó, nói đến "Ðức Mẹ Mân Côi" là nói đến việc Người đã khai mào cho mầu Nhiệm Mân Côi, đã tham dự vào Mầu Nhiệm Mân Côi và đã áp dụng Mầu Nhiệm mân Côi.

Vì đã khai mào, tham dự và hoàn thành Mầu Nhiệm Mân Côi như thế, Mẹ Maria vừa là Mẹ Thiên Chúa vừa là Ðấng Ðồng Công Cứu Chuộc. Bởi thế, tước hiệu "Ðức Mẹ Mân Côi" cũng là một tước hiệu có tính cách thực hiện cho sứ mệnh làm "Mẹ Ðồng Công" của Mẹ.

Mẹ Maria Khai Mào Cho Mầu Nhiệm Mân-Côi
Trong nhiệm chức cứu rỗi của Thiên Chúa:

Soạn Giả chính là Thiên Chúa Cha, Ðấng "định liệu mọi sự theo thượng trí và tình thương" (Lời Kinh Tiền Tụng trong Thánh Lễ), Ðấng "muốn mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý" (1 Timôthêô 2:4).

Ðạo Diễn chính là Chúa Thánh Thần, Ðấng thấu suốt mọi sự sâu nhiệm nơi Thiên Chúa (1Côrintô 2:10) và như "gió muốn thổi đâu thì thổi" (Gioan 3:8).

Vai chính đó là Chúa Giêsu Kitô, "Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta; chúng ta đã được thấy vinh hiển của Người, vinh hiển của Người Con duy nhất đến từ Cha, đầy ân sủng và chân lý" (Gioan 1:14).

Nhiệm cuộc cứu rỗi thực sự đã bắt đầu ngay sau khi nguyên tội xẩy ra, lúc mà Thiên Chúa tự ý tuyên hứa với loài người: "Ta sẽ đặt mối thù giữa ngươi và người nữ, giữa giòng dõi ngươi và giòng dõi người nữ. Ngài sẽ đạp nát đầu ngươi trong khi ngươi rình cắn gót chân Ngài" (Sáng Thế Ký 3:15).

Thế nhưng, nếu Cựu Ước chỉ là hình ảnh dẫn đến sự thật nơi Tân Ước thế nào, thì những gì xẩy ra ngay từ ban đầu này cũng chỉ là bức phông, là bối cảnh cho những màn trình diễn Mầu Nhiệm Mân Côi mà thôi.

Vậy, nhiệm cuộc cứu rỗi của Thiên Chúa, mà vai chính là Chúa Giêsu Kitô, Ngôi Lời nhập thể, chỉ bắt đầu thực sự xuất hiện trong màn thứ nhất của Mầu Nhiệm Mân Côi, đó là màn "Thiên Thần truyền tin cho Ðức Mẹ thụ thai Con Thiên Chúa".

Tuy Thiên Thần có vẻ đóng vai chủ động và xuất hiện đầu tiên trong màn Mầu Nhiệm Mân Côi thứ nhất này, Sứ Thần Thiên Chúa này cũng không phải là nhân vật khai mào cho Mầu Nhiệm Mân Côi, đúng hơn, Ngài chỉ giữ vai trò kéo màn khai mào cho Mầu Nhiệm Mân Côi thôi, (cũng như Satan đã vô tình kéo màn khai mào cho chung nhiệm cuộc cứu rỗi của Thiên Chúa khi hắn mặc hình cựu xà xuất hiện để cám dỗ bà Evà trong vườn địa đàng xưa).

Tuy Mẹ Maria không thủ vai chính trong cuộc trình diễn Mầu Nhiệm Mân Côi như Chúa Giêsu, Con Mẹ, nhưng chính Mẹ là nhân vật khai mào cho nhiệm cuộc cứu rỗi của Thiên Chúa nói chung và của Mầu Nhiệm Mân Côi nói riêng được bắt đầu. Không phải hay sao, để Ngôi Lời có thể hóa thành nhục thể, nhờ đó, Người có thể "tự hiến làm giá chuc tất cả mọi ngưởi" (1 Timôthêô 2:6), Thiên Chúa, Soạn Giả vô cùng khôn ngoan, đã "xếp định mọi sự theo thượng trí và tình thương" của Ngài, trong màn Mầu Nhiệm Mân Côi thứ nhất này nói riêng và toàn Mầu Nhiệm Mân Côi nói chung, ở chỗ, kêu mời sự cộng tác tự nguyện của vụ đại diện cho cả loài người là Mẹ Maria.

Nếu Thiên Chúa mặc dầu Ngài không thể lệ thuộc vào bất cứ một yếu tố bên ngoài nào trong việc "thể hiện ý Cha dưới đất cũng như trên trời", đã xếp định những gì thì đó là điều khôn ngoan nhất theo thượng trí của Ngài và toàn hảo nhất theo tình thương của Ngài, bởi thế, khi thực hiện, Ngài cũng tuyệt đối tự trọng những gì Ngài đã xếp định.

Ðối với riêng màn Mầu Nhiệm Mân Côi thứ nhất và chung nhiệm cuộc cứu rỗi của Ngài, như Ngài đã hứa từ ngàn xưa, Ngài hoàn toàn đặt tất cả vào ý muốn của một "t?nữ thấp hèn" (Luca 1:48), đó là Ðức Trinh Nữ Maria.

Phải, chính lời "Này tôi là tôi tớ Thiên Chúa, tôi Xin Vâng như lời sứ thần truyền" (Luca 1:38), một lời quyết liệt nhất trong lịch sử loài người và Giáo Hi, một lời nói làm nên lịch sự cứu rỗi và khai mào cho lịch sử cứu rỗi, vì nhờ đó, "Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể".

Mẹ Maria Tham Dự Vào Mầu Nhiệm Mân-Côi

Ðóng vai trò khai mào cho Mầu Nhiệm Mân Côi như thế, không phải Mẹ Maria chỉ làm một công việc cắt băng khánh thành mà thôi, trái lại Mẹ Maria còn chính là đốc công xây cất nữa, cho đến khi hoàn tất nhiệm cuộc cứu rỗi, như Soạn Giả Tối Cao xếp định và Ðạo Diễn Thần Linh chỉ dẫn.

15 Mầu Nhiệm Mân Côi chính là 15 giai đoạn để làm hoàn tất nhiệm cuộc cứu rỗi của Thiên Chúa đối với Mẹ.

Trong 5 Mầu Nhiệm Mân Côi đầu của Mùa Vui, Mẹ Maria đóng vai chủ động trong việc thụ thai Ngôi Lời nhập thể (1), cưu mang Ngôi Lời nhập thể (2), hạ sinh Ngôi Lời nhập thể (3), hiến dâng Ngôi Lời nhập thể (4) và gắn bó với Ngôi Lời nhập thể (5)

Tuy chủ động trong 5 màn Mầu Nhiệm Mân Côi này chính là Chúa Giêsu, nhưng, theo Kinh Kính Mừng đọc "và Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ", do đó, tất cả mọi sự xẩy ra cho và nơi nhân tính của "Chúa Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ" này, cũng chính là xẩy đến nơi con người Mẹ nói chung và cho lòng Mẹ kính mến Con trên hết mọi sự nói riêng.

Trong 5 Mầu Nhiệm Mân Côi cuối cùng của Mùa Mừng, từ mầu Nhiệm 11 đến 15, Mẹ Maria tuy không còn đóng vai chủ động như 5Mầu Mầu Nhiệm Mân Côi Mùa Vui, song cũng thường trực bên vai chính của Mầu Nhiệm Mân Côi là Chúa Giêsu:

  1. Khi Chúa sống lại. Tuy Phúc Âm không đề cập đến việc Chúa hiện ra với Ðức Mẹ trước hết ngay sau khi Người từ trong kẻ chết sống lại, song, chúng ta vẫn có thể tin tưởng mà không sai lầm là, nếu Chúa không coi trọng ai hơn Mẹ của mình, kể cả Mai-đệ- Liên là người theo Phúc Âm thuật lại đã được thấy Chúa sau khi sống lại trước tiên, thì Mẹ Người đã được thấy Người phục sinh từ trong kẻ chết trước hết mọi người.
  2. Khi Chúa lên trời. Còn ai yêu Chúa Giêsu là Con Một của Mẹ hơn Mẹ, thì cũng không ai buồn cho bằng Mẹ khi từ nay Mẹ Con hoàn toàn xa cách, cho đến khi Mẹ được Con Mẹ rước Mẹ về trời với Người. Và, Con Mẹ lên trời để dọn chỗ cho các Thánh Tông Ðồ, đại diện cho "những kẻ được Thiên Chúa biết trước thì ngài cũng tiền định" (Rôma 8:29), thì Người sẻ dọn chỗ cho ai trước nhất, nếu không phải là Mẹ của Người.
  3. Khi Chúa Giêsu nhân danh Cha sai Chúa Thánh Thần xuống trên các thánh Tông Ðồ. Theo Thánh Kinh, Mẹ Maria, Mẹ Chúa Giêsu, đã ở với các Tông Ðồ, để làm gì, nếu không phải để giúp các Ngài dọn mình "lãnh nhận quyền lực khi Chúa Thánh Thần hiện xuống mà làm chứng cho Thầy" (Tông Ðồ Công Vụ 1:8).
  4. & 15. Khi Chúa Giêsu đem cả linh hồn Vô Nhiệm Nguyên Tội và Thân Xác Trọn Ðời Trinh Nguyên của Mẹ lên Trời, và khi Chúa Giêsu tôn vinh Mẹ làm Nữ Vương Thần Thánh Thiên Ðinh. Chính Mẹ là nhân vật khai mào cho Mầu Nhiệm Mân Côi thì Mẹ cũng là nhân vật kết thúc Mầu Nhiệm Mân Côi ở nơi đây vậy.

    Trích trong tập "Sứ Ðiệp Fatima: Màng Lưới Cứu Rỗi Trong Mùa Biển Ðộng Cuối Thời" của  Ðaminh Maria Cao Tấn Tĩnh.