Maria
New Orleans Louisiana
Vietnamese Online

Rose

E-mail:
avemaria@nolaviet.com

Ave Maria
con
Xường Thưa
Xin Chúa thương xót chúng con Xin Chúa thương xót chúng con
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con Xin Chúa Kitô thương xót chúng con
Xin Chúa thương xót chúng con Xin Chúa thương xót chúng con
Chúa Kitô nghe cho chúng con Xin Chúa nhậm lời chúng con
Ðức Chúa Cha ngự trên trời lvà Ðức Chúa Trời thật Thương xót chúng con
Ðức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Ðức Chúa Trời thật Trời thật Thương xót chúng con
Ðức Chúa Thánh Thần là Ðức Chúa Trời Thật Trời thật Thương xót chúng con
Ba Ngôi cũng là một Ðức Chúa Trời Trời thật Thương xót chúng con
Rất Thánh Ðức Bà Maria Cầu cho chúng con
Rất Thánh Ðức Mẹ Chúa TrờiCầu cho chúng con
Rất Thánh Nữ Ðồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinhCầu cho chúng con
Ðức Mẹ Chúa KitôCầu cho chúng con
Ðức Mẹ thông ơn Thiên ChúaCầu cho chúng con
Ðức Mẹ cực thanh cực tịnhCầu cho chúng con
Ðức Mẹ cực tinh cực sạchCầu cho chúng con
Ðức Mẹ trọn vẹn mọi đàngCầu cho chúng con
Ðức Mẹ chẳng đúng bợn nhơCầu cho chúng con
Ðức Mẹ rất đáng yêu mếnCầu cho chúng con
Ðức Mẹ cực mầu cực nhiệmCầu cho chúng con
Ðức Mẹ chĩ bảo đàng lànhCầu cho chúng con
Ðức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địaCầu cho chúng con
Ðức Mẹ sinh Chúa Cứu ThếCầu cho chúng con
Ðức Nữ cực khôn cực ngoanCầu cho chúng con
Ðức Nữ rất đáng kính chuộngCầu cho chúng con
Ðức Nữ rất đáng ngợi khenCầu cho chúng con
Ðức Nữ có tài có phépCầu cho chúng con
Ðức Nữ có lòng khoan nhânCầu cho chúng con
Ðức Nữ trung tín thật thàCầu cho chúng con
Ðức Bà là gương nhân đứcCầu cho chúng con
Ðức Bà là toà đấng khôn ngoanCầu cho chúng con
Ðức Bà làm cho chúng con vui mừngCầu cho chúng con
Ðức Bà là đấng trọng thiêngCầu cho chúng con
Ðức Bà là đấng đáng tôn trọngCầu cho chúng con
Ðức Bà là đấng sốt mến lạ lùngCầu cho chúng con
Ðức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậyCầu cho chúng con
Ðức Bà như lầu đàu Ða vít vậyCầu cho chúng con
Ðức Bà là cửa thiên đàngCầu cho chúng con
Ðức Bà như sao mai sáng vậyCầu cho chúng con
Ðức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốnCầu cho chúng con
Ðức Bà bầu chữa kẻ có tộiCầu cho chúng con
Ðức Bà yên ủi kẻ âu loCầu cho chúng con
Ðức Bà phù hộ các giáo hữuCầu cho chúng con
Nữ Vương các thánh Thiên ThầnCầu cho chúng con
Nữ Vương các thánh Tổ TôngCầu cho chúng con
Nữ Vương các thánh Tiên TriCầu cho chúng con
Nữ Vương các thánh Tông ÐồCầu cho chúng con
Nữ Vương các thánh Tử Vì ÐạoCầu cho chúng con
Nữ Vương các thánh Hiễn tuCầu cho chúng con
Nữ Vương các thánh Dồng TrinhCầu cho chúngcon
Nữ Vương các thánh Nam cùng các thánh NữCầu cho chúng con
Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tôngCầu cho chúng con
Nữ Vương linh hồn và xác lên trờiCầu cho chúng con
Nữ Vương truyền phép rất thánh Mân CôiCầu cho chúng con
Nữ Vương ban sự bằng yênCầu cho chúng con
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế Chúa tha tội chúng con
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế Chúa nhâm lời chúng con
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế Chúa thương xót chúng con
Lạy rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con Ðấng chịu lấy những sự Chúa Kitô đả hứa.