Maria
New Orleans Louisiana
Vietnamese Online

Rose

E-mail:
avemaria@nolaviet.com

Music Ave Maria by Schubert is playing. Please turn on your sound

THANKS

Many thanks to Srs. An-Khuong & Thu-Huong from The Daughters of Our Lady Of The Holy Rosary Convent in New Orleans.

Rosary Family

Ave Maria

Kính Thưa Quí Vị,

Lâu nay Liệu và Mây Hoàng Hôn bận bịu với con cái nên đã không cập nhật gia trang này.  Rất may mắn các Sơ dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi tỉnh dòng Hoa Kỳ tình nguyện tiếp tục công việc nuôi dưỡng vườn hông này để mang đến qúi vị lợi ích tinh thần.  Xin mời qúi vị ghé dòng Mân Côi và vào mục Chỗi Mân Côi để có tài liêu cập nhật hơn.
Vườn Hồng Mân Côi

Nụ Hồng: Gởi Các Em Nhỏ Trong Tháng Mân Côi
Thánh Louis De Montfort
Bông Hồng 1: Thời Ðiểm Mùa Cấy Hoa Mân Côi
Lm Dũng Lạc Trần Cao Tường
Bông Hồng 2: Phượng Trì Trong Trường Ca Hàn Mặc Tử
Lm Dũng Lạc Trần Cao Tường
Bông Hồng 3: Thánh Nữ Ðồng Trinh Maria (Thơ)
Hàn Mặc Tử
Bông Hồng 4: Tông Ðồ Của Mẹ Vô Nhiễm (Thơ)
Ðức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Thuận
Bông Hồng 5: Lễ Truyền Tin cho Ðức Mẹ: Suy niệm Năm Sự Vui qua chuỗi hạt Mân Côi
Don Bosco Trần Ðức Quý
Bông Hồng 6: Suy niệm Năm Sự Thương qua chuỗi hạt Mân Côi
Don Bosco Trần Ðức Quý
Bông Hồng 7: Suy niệm Năm Sự Mừng qua chuỗi hạt Mân Côi
Don Bosco Trần Ðức Quý
Bông Hồng 8: ĐỨC MARIA,  BÔNG HOA HƯỜNG MẦU NHIỆM
Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt

roses

Tràng Mân Côi Dâng Mẹ

Tràng Chuỗi Thứ I: Lịch Sử và Bản Chất Kinh Mân Côi

Tràng Chuỗi Thứ II: Lời Mẹ Dạy: "Mẹ Là Ðức Mẹ Mân Côi" Tràng Chuỗi Thứ III: Các Lợi Ích, Ðiều Kiện Và Phương Pháp Tràng Chuỗi Thứ IV: 20 Mầu Nhiệm Mân Côi Tràng Chuỗi Thứ V: Lời Nguyện Lên Mẹ

Gia Trang Của Ðức Mẹ trên Mạng Lưới Truyền Thông Công Giáo Việt Nam.


Hoa Kỳ Tháng Mân-Côi 1997-2002
Last Update: Oct-05-2002 by NOLAVIET